הפעל או כבה את ההצעות לחיפוש

כיצד להציג או להסתיר את ההצעות שמופיעות מתחת לתיבת החיפוש.

כאשר אתה מתחיל להקליד חיפוש, חלונית ההצעות לחיפוש מציגה בפניך הצעות באופן אוטומטי, על סמך הערכים שהזנת.

כבה את הצעות החיפוש

  • בדף הגדרות, תחת חיפוש, נקה את תיבת הסימון הצג הצעות חיפוש תוך כדי הקלדה.

    הצעות החיפוש יישארו כבויות עד שתנקה את קובצי ה-Cookie או שתפעיל אותן מחדש.

הפעל את הצעות החיפוש

  • בדף הגדרות, תחת חיפוש, סמן את הצג הצעות חיפוש תוך כדי הקלדה.

ייתכן שחלק מהתכונות והפונקציונליות המתוארות במאמר זה אינן זמינות בארץ או באזור שלך.

See more videos...