לא ניתן לראות את סרגל Bing

עצות לפתרון בעיות כאשר אינך רואה את סרגל Bing.

אם אינך רואה את סרגל Bing ב- Internet Explorer לאחר שהתקנת אותו, ודא שלא פתחת את Internet Explorer ובחרת הפעל כמנהל מערכת. סרגל Bing לא ייפתח בחלונות של Internet Explorer שנפתחו עם חשבון מנהל מערכת.

אם לא הפעלת את Internet Explorer כמנהל מערכת, בצע אחת מהפעולות הבאות.

הפעל את סרגל Bing ב- Internet Explorer 8expando image
  1. בפינה הימנית העליונה של Internet Explorer, לחץ על כלים תמונה של לחצן כלים ב- Internet Explorer ולאחר מכן לחץ על סרגלי כלים.
  2. ברשימת האפשרויות המורחבת, לחץ על סרגל Bing. תמונה של תפריט המשנה של סרגלי כלים ב- Internet Explorer
הפעל את סרגל Bing ב- Internet Explorer 9expando image
  1. בפינה הימנית העליונה של Internet Explorer, לחץ על כלים תמונה של לחצן כלים ב- Internet Explorer ולאחר מכן לחץ על נהל הרחבות. תמונה של תפריט כלים ב- Internet Explorer
  2. בחלונית השמאלית, לחץ על סרגלי כלים והרחבות. תמונה של תפריט ניהול הרחבות ב- Internet Explorer
  3. בחלונית הימנית, בעמודה מצב, אם המצב לא זמין, לחץ על הפוך לזמין.
סרגל Bing אינו מופיע לאחר שהפעלת אותו ב- Internet Explorer 8 או 9expando image
  1. בשורת התפריטים של Internet Explorer, לחץ על תצוגה.

    אם אינך רואה את תפריט תצוגה, הקש על ALT כדי להציג את שורת התפריטים.

  2. הצבע על סרגלי כלים ולאחר מכן לחץ עלסרגל Bing.

נושאים קשורים

התקן את סרגל Bing

See more videos...