הסר את התקנת סרגל Bing

הסר את סרגל Bing מהמחשב.

כדי להסיר את התקנת סרגל Bing מהמחשב, בצע את הפעולות הבאות.

  1. לחץ על לחצן התחל.
  2. לחץ על לוח הבקרה.
  3. לחץ על הסר התקנת תוכנית.
  4. ברשימה הסר התקנה או שנה תוכנית, לחץ על סרגל Bing ולאחר מכן לחץ על הסר התקנה.
  5. פעל לפי ההוראות שעל המסך.
הערה

אם אינך מוצא את לוח הבקרה, לחץ על לחצן התחל ולאחר מכן לחץ על הפעל. הקלד appwiz.cpl, הקש על ENTER ולאחר מכן בצע את שלבים 4 ו- 5 לעיל.

נושאים קשורים

התקן את סרגל Bing

See more videos...