עדכן את סרגל Bing

ודא שברשותך תמיד הגרסה האחרונה של סרגל Bing.

ב- Bing אנחנו חותרים להיטיב את סרגל Bing, על ידי שיפור תכונות קיימות ויצירת תכונות חדשות שמהן תוכל ליהנות. עדכונים אלה ל- סרגל Bing מתבצעים באופן אוטומטי ואינם מצריכים כל פעולה מצדך.

אם אנחנו משיקים תכונה חדשה או עורכים שיפור משמעותי לתכונה קיימת, ייתכן שתראה התראה שתודיע לך על העדכון.

  • לעתים לחצן חדש יופיע מיד ב- סרגל Bing, עם סמל חדש ומחוון שמציין חדש.
  • לעתים עליך להוסיף באופן ידני לחצן חדש לפני שהלחצן מוצג ב- סרגל Bing. בצד ימין של סרגל Bing, לחץ על סמל ההגדרות תמונה של סמל ההגדרות של סרגל Bing. הלחצנים שזמינים להוספה ל- סרגל Bing מופיעים בעמודה השמאלית. כדי להוסיף לחצן, בחר לחצן מרשימת הלחצנים שבאפשרותך להוסיף ולאחר מכן לחץ על הוסף. למידע נוסף, ראה בחר וארגן לחצנים בסרגל Bing.
הערה

אם אתה לא רואה את התכונות שמתוארות כאן, ייתכן שאין לך את הגרסה האחרונה של סרגל Bing. כדי להתקין, עבור אל דף ההורדה של סרגל Bing.

נושאים קשורים

אודות Microsoft Update
התקן את סרגל Bing

See more videos...