Kako servis Bing pruža rezultate pretraživanja

Zašto uklanjamo rezultate ili veze na web-mjesta ili sadržaj koji sadrži sadržaj zlostavljanja djece, neželjeni sadržaj, zaštićeni, pogrdan, privatan sadržaj ili, u nekim državama ili regijama, sadržaj za odrasle.

Primarni cilj usluge Bing, kao web-pretraživača, je povezivanje korisnika s najrelevantnijim rezultatima pretraživanja na webu—, pružajući jednostavan pristup kvalitetnom sadržaju koji proizvode web-izdavači. Da bi to mogao činiti, Bingautomatski pregledava web kako bi indeksirao nove i ažurirane stranice (ili URL adrese) koje će prikazivati kao niz rezultata pretraživanja koji su relevantni za početnu pretragu ili radnju korisnika. Sadržaj tih stranica može sadržavati različite web-izvore ili referencu na njih, uključujući web-mjesta, slike, videozapise, dokumente i druge stavke. Rezultati pretraživanja generiraju se pomoću računalnih algoritama kako bi u našem indeksu pronašli rezultate koji odgovaraju unesenim terminima pretraživanja. Općenito govoreći, pokušavamo pružiti što opširniju i korisniju zbirku prikazanih rezultata pretraživanja. Izrađujemo—i neprestano unapređujemo—svoje algoritme kako bismo vam pružili najrelevantnije i najkorisnije rezultate.

Kao usluga koja se temelji na algoritmima, Bing ne nadzire rad ili izradu indeksiranih web-mjesta i nema utjecaja na objavljeni sadržaj indeksiranih web-mjesta. Sve dok web-mjesto održava informacije dostupnima mrežnim korisnicima i pretraživačima, informacije će biti dostupne putem usluge Bing ili drugih web-pretraživača.

Bilješka

Ako su informacije prethodno uklonjene s web-mjesta no još se uvijek prikazuju u rezultatima pretraživanja usluge Bing, pomoću alata za uklanjanje sadržaja možete predati zahtjev za uklanjanje stranice ili zastarjele predmemorije. Da biste saznali više o alatu za uklanjanje sadržaja, idite na web-mjesto Bing pomoć i upute za administratore.

Microsoft poštuje slobodu izražavanja. Ako Microsoft primi zahtjeve pojedinaca, tvrtki ili državnih ustanova za uklanjanje sadržaja, u određenim slučajevima u kojima postoje sumnje povezane s kvalitetom, sigurnošću, zahtjevima korisnika, primjenjivim zakonima i/ili javnim propisima, Bing može ukloniti rezultate, obavijestiti korisnike o određenim opasnostima ili pružiti korisnicima mogućnosti prilagođavanja njihovog sadržaja. Bing ograničava uklanjanje rezultata pretraživanja na strogo određene okolnosti i uvjete kako korisnicima usluge Bing ne bi ograničio pristup relevantnim informacijama.

U nastavku ćemo navesti načine i slučajeve u kojima Bing to čini. Kada se uklanjaju rezultati pretraživanja, Bing se trudi učiniti taj postupak transparentnim. To uključuje obavještavanje korisnika o uklanjanju rezultata pretraživanja na dnu stranice. Nadalje, informacije o uklanjanju rezultata pretraživanja od strane usluge Bing objavljujemo kao dio usluge Microsoft Izvješće o zahtjevima za uklanjanje sadržaja.

Pravni zahtjevi državne uprave, pojedinaca i slično

Određene države imaju zakone ili propise koji se odnose na pružatelje usluge pretraživanja i zahtijevaju uklanjanje ili pristup određenim indeksiranim stranicama. Neki od tih zakona omogućuju određenim pojedincima ili pravnim osobama zahtijevanje uklanjanja rezultata (zbog razloga kao što su kršenje autorskih prava, tužba, kleveta, privatni podaci, govor mržnje ili ostala osobna prava) dok druge nameće i provodi država.

Kada Microsoft primi zahtjev ili nalog, Bing vodi računa o usklađivanju prava na slobodu govora i slobodan pristup relevantnom sadržaju s potrebom pridržavanja lokalnih zakona. Pregledavamo i procjenjujemo zahtjev ili nalog, uključujući razlog i osnovu za postavljanje zahtjeva ili naloga, ovlaštenje ili pravo stranke koja ga zahtjeva, vlastite primjenjive propise i obveze prema korisnicima te, imajući u vidu slobodu izražavanja, odlučujemo bismo li trebali i u kojoj mjeri ukloniti pristup sadržaju.

Primjeri područja pravnih zahtjeva s globalnim pristupom

Materijali koji sadržavaju seksualno zlostavljanje djece

Proizvodnja, distribucija i pristup materijalima koji sadržavaju seksualno zlostavljanje djece bez iznimke se osuđuju i protuzakoniti su. Nažalost, zlostavljanje djece se događa, a internet pruža mnogo novih mogućnosti onima koji čine kaznena djela nad djecom. Bing surađuje s ostalim skupinama u industriji i tehnologiji, službama za provođenje zakona te vladinim i nevladinim organizacijama kako bi pomogao spriječiti širenje takvog strašnog materijala internetom. Jedan od načina na koji to činimo je uklanjanjem stranica koje su vjerodostojne agencije povjerile (ili su identificirane putem Microsoft PhotoDNA) i ustanovile da sadržavaju ili se odnose na seksualno izrabljivanje ili zlostavljanje djece.

Konkretno, iz našeg indeksa uklanjamo stranice koje su identificirali Internet Watch Foundation (UK), NCMEC (SAD) i FSM (Njemačka) i po svojoj prosudbi označili kao pružatelje pristupa materijalu koji sadržava seksualno zlostavljanje djece. Uklanjanje tih veza iz prikazanih rezultata sadržaja ne blokira pristup materijalima na webu niti njihovo otkrivanje na druge načine koji nisu povezani s uslugom Bing, no smanjuje mogućnosti onima koji bi takav sadržaj tražili ili na njemu zarađivali.

Kršenje autorskih prava

Bing potiče poštivanje prava intelektualnog vlasništva, koja uključuju autorska prava, dok istovremeno priznaje prava korisnika na korištenje materijala na način koji je dopušten zakonima o autorskom pravu. Bing može iz rezultata pretraživanja ukloniti veze na web-stranice s materijalom koji krši autorska prava vlasnika zaštićenog sadržaja, pod uvjetom da od vlasnika autorskih prava ili njegovog ovlaštenog zastupnika primimo dostatno pravno obrazloženje o kršenju autorskih prava.

Ako ste vlasnik prava i imate pitanja o pravima intelektualnog vlasništva sadržaja određenog web-mjesta na koje vodi Bing ili oglas usluge Bing, pogledajte Prijavite stranicu koja krši autorska prava.

Kvaliteta, sigurnost i potražnja korisnika

U određenim okolnostima koje se odnose na kvalitetu, sigurnost i želje naših korisnika, Bing može odlučiti ukloniti određene rezultate, upozoriti korisnike, informirati ih ili im omogućiti prilagođavanje rezultata.

Kvaliteta, sigurnost i potražnja korisnika

Neželjena pošta

Za određene stranice koje indeksira Bing može se ispostaviti da pružaju malu ili gotovo nikakvu korist korisnicima i mogu imati obilježja koja manipuliraju načinom na koji rade sustavi pretraživanja i oglašavanja kako bi prikazali svoj sadržaj relevantnijim od sadržaja drugih stranica koji zapravo nude relevantniji sadržaj. Neke od tih stranica nude samo oglase i/ili veze na druge stranice koje sadržavaju uglavnom oglase i ne nude nikakav, ili gotovo nikakav, sadržaj relevantan za predmet pretrage. Kako bi unaprijedio doživljaj pretraživanja i korisnicima ponudio relevantniji sadržaj, Bing može ukloniti takve rezultate pretraživanja ili prilagoditi algoritme usluge Bing kako bi prioritet među rezultatima pretraživanja dao relevantnim stranicama.

Osobni podaci osjetljive prirode, uključujući neodobrenu distribuciju intimnih slika

S vremena na vrijeme javno dostupna web-mjesta namjerno će ili nehotice sadržavati osobne podatke osjetljive prirode koji su objavljeni bez pristanka pojedinca na kojeg se odnose ili u okolnostima koje predstavljaju prijetnju njegovoj sigurnosti ili privatnosti. Primjeri uključuju slučajno objavljivanje privatne evidencije, privatnih telefonskih brojeva, identifikacijskih brojeva i sl. ili namjerno i zlonamjerno objavljivanje lozinki e-pošte, vjerodajnica za prijavu, brojeva kreditnih kartica ili drugih podataka koji se mogu upotrebljavati za prijevaru ili hakiranje. Po potvrdi valjanosti, Bing će ukloniti takve rezultate pretraživanja.

Još jedan primjer je dijeljenje slika sa sadržajem za odrasle osobe bez pristanka osobe koja se nalazi na slikama. Kulturološki gledano, to predstavlja grubo kršenje privatnosti pojedinca i često se naziva „osvetničkom pornografijom“. Kako bi pomogli žrtvama da ponovno steknu kontrolu nad svojim slikama i svojom privatnošću, Bing može ukloniti rezultate pretraživanja koji vode na fotografije i videozapise osvetničke pornografije. Kako bi prijavile neovlaštenu objavu fotografija i videozapisa, žrtve trebaju ispuniti obrazac na našoj web-stranici za prijavu.

Kao što je navedeno u obrascu, navedene informacije ostat će dostupne na webu čak i ako Bing ukloni relevantne rezultate pretraživanja. Vlasnik web-mjesta može najbolje procijeniti prijetnju privatnosti pojedinca koju predstavljaju informacije koje objavljuje i u obrascu se žrtvama savjetuje da se obrate vlasnicima tih web-mjesta kako bi uklonili sadržaj s weba.

Sadržaj za odrasle

Bing nudi postavke sigurnog pretraživanja koje omogućuju većini korisnika da postave vrstu filtriranja sadržaja za odrasle koje žele primijeniti na rezultate pretraživanja. Bing želi izbjeći pružanje uvredljivog ili štetnog sadržaja koji nije bio tražen. U većini država i regija sigurno pretraživanje unaprijed je postavljeno na Umjereno, što znači da se ograničavaju vizualno eksplicitni rezultati pretraživanja no ne ograničava se eksplicitan tekst.

Bilješka

Različite države ili regije imaju različite lokalne običaje, vjerske i kulturološke norme te lokalne propise o prikazu sadržaja za odrasle (ili rezultata pretraživanja koji vode na sadržaj za odrasle). To može utjecati na unaprijed postavljene postavke sigurnog pretraživanja za Bing u nekim državama. Trudimo se iznova napraviti procjenu takvih postavki u skladu s razvojem lokalnih propisa, običaja i normi.

Upozorenja (protuzakonita prodaja farmaceutskih proizvoda, zlonamjerni softver)

U slučajevima u kojima postoji znatna opasnost od ozbiljne štete koju javnosti može prouzročiti kupnja nesigurnih, krivotvorenih i ostalih protuzakonitih lijekova (protuzakoniti farmaceutski proizvodi) putem weba ili pristup web-mjestima za koje postoji razumna sumnja da sadržavaju zlonamjerni softver, Bing želi pomoći korisnicima da donose informirane odluke. S tim ciljem na umu, na stranici Bing.com pružamo niz upozorenja kako bismo korisnicima ponudili više informacija o opasnostima posjećivanja nesigurnih web-mjesta. Nećemo spriječiti korisnika da posjeti ta mjesta. Međutim, upozorenje će obavijestiti korisnike o opasnostima i ponuditi im veze na izvore na kojima mogu saznati više o odabiranju sigurne internetske ljekarne.

Za protuzakonite farmaceutske proizvode ovo upozorenje prikazivat će se ako korisnik usluge Bing odabere farmaceutsko web-mjesto koje je FDA navela kao lažnu internetsku ljekarnu koja se bavi protuzakonitim radnjama, kao što je nuđenje neodobrenih i krivo označenih receptnih lijekova korisnicima iz SAD-a.

Povezane teme

Uklanjanje predmemoriranih stranica sa servisa Bing
Slanje zahtjeva za uklanjanje sadržaja sa servisa Bing
Prijava sadržaja za odrasle ili uvredljivog sadržaja
Blokiranje sadržaja za odrasle pomoću sigurnog pretraživanja

See more videos...