Istražite lokacije i znamenitosti

Koristite Streetside da biste vidjeli kako bi bilo hodati ili voziti ulicom.

Streetside vam omogućuje da istražite lokacije i znamenitosti kao da vozite ili hodate ulicom. Za početak, kliknite Streetside slika gumba Streetside na Bing kartama na navigacijskoj traci, a zatim kliknite osjenčano područje da biste zumirali na Streetside. Pogledajte kako to izgleda na ravnoj ulici u New Yorku ili na strmoj i vijugavoj ulici u San Franciscu.

Slika Streetside panorame u Bing kartama

See more videos...