Više o promjeni zadanih tražilica

Promijenite tražilicu koju koristite dok pretražujete na traci Bing.

Na temelju postavki koje ste odabrali prilikom instalacije trake Traka Bing, vaša tražilica u pregledniku Firefox i Internet Explorer prebacit će se na Bing ili će ostati na ranije definiranoj postavci. Ako zadanu tražilicu promijenite na Bing, sva pretraživanja koja ste proveli putem adresne trake ili okvira za pretraživanje u web-pregledniku preusmjerit će se na Bing. Te korake poduzimamo da bismo osigurali primjenu vašeg odabira zadane tražilice.

Bilješke
  • Upute za promjenu zadanog davatelja usluga pretraživanja potražite u Pomoći za svoj web-preglednik.
  • Ako ne vidite ovdje opisane značajke, možda nemate najnoviju verziju Traka Bing. Da biste je instalirali, idite na Stranica za preuzimanje za traku Bing.

Povezane teme

Instalacija trake Bing
Više o traci Bing

See more videos...