Pristup e-pošti putem trake Bing

Saznajte kako dodati i ukloniti svoj račun e-pošte, napisati i izbrisati poruke te kako riješiti najčešće probleme s e-poštom.

Pomoću gumba Pošta na traci Traka Bing možete pregledati najnovije poruke e-pošte iz spremnika ulazne pošte servisa Gmail, Yahoo! Mail ili Outlook.com te primati upozorenja o e-pošti.

Nakon što postojeći račun e-pošte postavite za rad s trakom Traka Bing, Traka Bing automatski će svakih deset minuta provjeriti ima li nove pošte.

Postavljanje računa e-pošte za rad s trakom Bingexpando image
 1. Kliknite gumb Pošta slika gumba pošte na traci Bing na Traka Bing.
 2. Odaberite naziv davatelja računa e-pošte.
 3. Unesite korisničko ime i lozinku za račun e-pošte.
 4. Kliknite Pošalji.
Dodavanje drugog računa e-pošte na traku Bingexpando image

Na traku Traka Bing možete dodati više računa e-pošte te pomoću gumba Pošta e-poštu iz svakog računa pregledati zasebno.

 1. Kliknite gumb Pošta slika gumba pošte na traci Bing na Traka Bing.
 2. Kliknite Mogućnosti.
 3. Kliknite Dodaj.
 4. Odaberite naziv davatelja računa e-pošte.
 5. Unesite korisničko ime i lozinku za račun e-pošte.
 6. Kliknite Pošalji.
Uklanjanje računa e-pošte s trake Bingexpando image
 1. Kliknite gumb Pošta slika gumba pošte na traci Bing na Traka Bing.
 2. Kliknite Mogućnosti.
 3. Odaberite račun koji želite ukloniti.
 4. Kliknite Ukloni.

Nakon što za rad s Traka Bing postavite jedan ili više računa e-pošte, pomoću gumba Pošta na Traka Bing možete pregledavati najnovije poruke e-pošte, otvoriti ulazni spremnik, otvoriti određenu poruku e-pošte u pregledniku, izbrisati e-poštu ili sastaviti novu poruku e-pošte.

Pregled najnovijih poruka e-pošteexpando image
 1. Kliknite gumb Pošta slika gumba pošte na traci Bing na Traka Bing.
 2. U gornjem lijevom kutu potpalete Pošta kliknite ikonu željenog računa e-pošte. Ikone prikazuju broj nepročitanih poruka u svakom od ulaznih spremnika.
 3. Navedene su najnovije primljene poruke e-pošte prema računu e-pošte. Učinite nešto od sljedećega:
  • Da biste poruku otvorili u prozoru preglednika, kliknite je na popisu poruka.
  • Da biste provjerili ima li nove pošte, u gornjem desnom kutu potpalete Pošta kliknite gumb Osvježi slika gumba osvježavanja e-pošte na traci Bing.
  • Da biste promijenili račun e-pošte čije se poruke prema zadanim postavkama prikazuju kada kliknete gumb Pošta, kliknite Mogućnosti. Kliknite račun e-pošte, zatim klikajte gumb sa strelicom prema gore dok račun ne bude na vrhu popisa, a potom kliknite Zatvori.
Sastavljanje nove poruke e-pošteexpando image
 1. Kliknite gumb Pošta slika gumba pošte na traci Bing na Traka Bing.
 2. U gornjem lijevom kutu potpalete Pošta kliknite ikonu željenog računa e-pošte.
 3. U gornjem desnom kutu potpalete Pošta kliknite gumb Sastavi slika gumba sastavljanja e-pošte na traci Bing.
Brisanje poruke e-pošteexpando image
 1. Kliknite gumb Pošta slika gumba pošte na traci Bing na Traka Bing.
 2. U gornjem lijevom kutu potpalete Pošta kliknite ikonu željenog računa e-pošte.
 3. Pokažite na poruku koju želite izbrisati, a zatim kliknite crvenu ikonu X koja se prikazuje lijevo od poruke.
Otvaranje ulaznog spremnika u preglednikuexpando image
 1. Kliknite gumb Pošta slika gumba pošte na traci Bing na Traka Bing.
 2. U gornjem lijevom kutu potpalete Pošta kliknite ikonu željenog računa e-pošte.
 3. Na vrhu potpalete Pošta kliknite naziv računa e-pošte.
Rješavanje problema s porukom o pogrešci "Omogućite pristup svom računu za web-poštu" za Gmail računexpando image

Ako ovu poruku o pogrešci primite kada Gmail račun pokušate koristiti s trakom Traka Bing, možda ćete morati omogućiti IMAP za svoj račun na web-mjestu Gmail.

 1. Prijavite se na Gmail račun.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Postavke.
 3. Kliknite karticu Prosljeđivanje i POP/IMAP.
 4. Odaberite Omogući IMAP, a zatim kliknite Spremi promjene.
 5. Ponovo pokušajte Gmail račun upotrijebiti s trakom Traka Bing.
Rješavanje problema s porukom o pogrešci "Vaša e-pošta trenutno se ne može dohvatiti"expando image

Ako ovu poruku o pogrešci primite na traci Traka Bing kada dodate račun e-pošte, možda niste točno unijeli korisničko ime ili lozinku ili ste nakon dodavanja računa na traku Traka Bing promijenili svoju lozinku.

 1. Kliknite gumb Pošta slika gumba pošte na traci Bing na Traka Bing.
 2. Kliknite Mogućnosti.
 3. Kliknite račun e-pošte koji uzrokuje problem.
 4. Kliknite Uredi.
 5. Unesite korisničko ime i lozinku za svoj račun e-pošte.
 6. Kliknite Pošalji.
Bilješke
 • Traka Bing prema zadanim postavkama prikazuje upozorenje ispod okvira za pretraživanje na traci Traka Bing kada primite novu poruku e-pošte. Da biste isključili obavijesti, kliknite gumb Pošta slika gumba pošte na traci Bing, a zatim kliknite Mogućnosti. Onemogućite potvrdni okvir Omogući upozorenja o pošti, a zatim kliknite Zatvori.
 • Ako ne vidite ovdje opisane značajke, možda nemate najnoviju verziju Traka Bing. Da biste je instalirali, idite na Stranica za preuzimanje za traku Bing.

Povezane teme

Više o traci Bing
Odaberite i organizirajte gumbe na traci Bing
Traka Bing nije vidljiva

See more videos...