Pristup Facebook računu putem trake Bing

Saznajte kako se prijaviti na Facebook, ažurirati status, komentirati ažuriranja prijatelja i još mnogo toga.

Pomoću gumba Facebook na Traka Bing možete jednostavno pregledati ažuriranja statusa, fotografije i poruke svojih prijatelja na servisu Facebook. Možete brzo ažurirati svoj status, komentirati ili označiti da vam se sviđa prijateljevo ažuriranje statusa te ostati informirani o novim porukama, obavijestima i zahtjevima za prijateljstvo.

Prijava na Facebook računexpando image
Bilješka

Ovdje definirana dopuštenja primijenit će se i na traku Traka Bing i na servis Bing. To znači da ćete povezivanjem servisa Facebook s trakom Traka BingFacebook povezati i s pretraživanjem na servisu Bing.

 1. Kliknite gumb Facebookslika gumba Facebook na traci Bing na Traka Bing.
 2. Kliknite Prijava u Facebook.
 3. Unesite svoju adresu e-pošte i lozinku, a zatim kliknite Prijava.
 4. Kada prvi put upotrijebite gumb Facebook, od vas će se zatražiti da servisu Bing date dopuštenje za pregled vaših podataka. Kliknite Dopusti.

  Vaši će podaci ostati privatni i neće se spremiti na vašem računalu ni na bilo kojoj drugoj lokaciji. Dopuštenje trebate dati samo jednom.

Bing ta dopuštenja koristi za pružanje poboljšanih rezultata pretraživanja i prilagođenog iskustva, uz pomoć svih vaših prijatelja na servisu Facebook. Rezultati pretraživanja društvene mreže koje ćete vidjeti koriste javne informacije i, ako postoje dopuštenja, privatne informacije sa servisa Facebook kako bi prikazali najrelevantnije rezultate na vrhu.

Bing ništa s drugima ne dijeli automatski. Dijelit će se samo ona pretraživanja, rezultati i komentari koje odaberete objaviti na servisu Facebook sa servisa Bing, kao i oznake sviđanja, fotografije i javni podaci za čije dijeljenje date dopuštenje.

Odjava s Facebook računaexpando image
 1. Kliknite gumb Facebookslika gumba Facebook na traci Bing na Traka Bing.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite gumb sa strelicom.
 3. Kliknite Odjava.
Ažuriranje statusaexpando image
 1. Kliknite gumb Facebookslika gumba Facebook na traci Bing na Traka Bing.
 2. Kliknite tekstni okvir koji se nalazi na vrhu prozora Facebook.
 3. Unesite novu statusnu poruku, a zatim kliknite Podijeli.
Komentiranje prijateljevog ažuriranjaexpando image

U Novostima u prozoru Facebook na traci Traka Bing prikazuju se najnovija statusna ažuriranja vaših prijatelja.

 1. Kliknite gumb Facebookslika gumba Facebook na traci Bing na Traka Bing.
 2. Ispod ažuriranja koje želite komentirati kliknite Komentar.
 3. Unesite poruku, a zatim kliknite Komentar.
Dodavanje ili uklanjanje oznake sviđanja za prijateljevo ažuriranjeexpando image
 1. Kliknite gumb Facebookslika gumba Facebook na traci Bing na Traka Bing.
 2. Ispod ažuriranja kliknite Sviđa mi se ili Ne sviđa mi se.
Pregled komentara drugih korisnikaexpando image
 1. Kliknite gumb Facebookslika gumba Facebook na traci Bing na Traka Bing.
 2. Ukupan broj komentara koje su na određeno ažuriranje ostavili drugi korisnici servisa Facebook (ako takvi komentari postoje) prikazuje se uz ikonu komentara slika ikone Facebook komentara na traci Bing. Da biste pregledali komentare, kliknite ikonu komentara.
 3. Ako komentara ima više no što se može prikazati na traci Traka Bing, kliknite Prikaži sve da biste popis komentara otvorili na web-mjestu Facebook.
Pregled broja oznaka sviđanja za ažuriranjeexpando image
 1. Kliknite gumb Facebookslika gumba Facebook na traci Bing na Traka Bing.
 2. Ukupan broj oznaka sviđanja koje su na pojedino ažuriranje ostavili drugi korisnici servisa Facebook (ako takve oznake postoje) prikazuje se uz ikonu sviđanja slika ikone Facebook sviđanja na traci Bing.
Pregled fotografija koje su vaši prijatelji nedavno objaviliexpando image
 1. Kliknite gumb Facebookslika gumba Facebook na traci Bing na Traka Bing.
 2. Kliknite Fotografije.
 3. Učinite nešto od sljedećega:
  • Da biste pregledali naziv albuma ili natpis fotografije, pokažite album ili fotografiju.
  • Da biste fotografiju otvorili na web-mjestu Facebook, kliknite fotografiju.
Pregled zahtjeva za prijateljstvoexpando image
 1. Kliknite gumb Facebookslika gumba Facebook na traci Bing na Traka Bing.
 2. Ako imate zahtjeve za prijateljstvo, broj zahtjeva za prijateljstvo prikazat će se uz ikonu zahtjeva za prijateljstvo slika Facebook zahtjeva za prijateljstvo na traci Bing. Da biste pregledali zahtjeve, kliknite ikonu Zahtjevi za prijateljstvo.
 3. Ako zahtjeva za prijateljstvo ima više no što se može prikazati na traci Traka Bing, kliknite Prikaži sve da biste popis zahtjeva otvorili na web-mjestu Facebook.
 4. Da biste odgovorili na zahtjev za prijateljstvo, kliknite ime osobe, a zatim odaberite želite li zahtjev prihvatiti ili zanemariti.
Pregled porukaexpando image
 1. Kliknite gumb Facebookslika gumba Facebook na traci Bing na Traka Bing.
 2. Ako imate nepročitane poruke, broj nepročitanih poruka prikazat će se uz ikonu poruka slika Facebook poruka na traci Bing. Da biste pregledali popis poruka, kliknite ikonu Poruke.
 3. Ako poruka ima više no što se može prikazati na traci Traka Bing, kliknite Prikaži sve da biste popis poruka otvorili na web-mjestu Facebook.
 4. Da biste poruku otvorili na web-mjestu Facebook, kliknite naslov poruke. Naslovi nepročitanih poruka prikazuju se podebljanim slovima.
Pregled obavijestiexpando image
 1. Kliknite gumb Facebookslika gumba Facebook na traci Bing na Traka Bing.
 2. Ako imate obavijesti, broj obavijesti prikazat će se uz ikonu obavijesti slika Facebook obavijesti na traci Bing. Da biste pregledali popis obavijesti, kliknite ikonu Obavijesti.
 3. Ako obavijesti ima više no što se može prikazati na traci Traka Bing, kliknite Prikaži sve da biste popis obavijesti otvorili na web-mjestu Facebook.
 4. Da biste izvor obavijesti otvorili na web-mjestu Facebook, kliknite naslov obavijesti.
Uključivanje upozorenja za Facebookexpando image

Gumb Facebook na traci Traka Bing može prikazati skočna upozorenja kada vam prijatelji pošalju poruke ili kada primite novu obavijest ili zahtjev za prijateljstvo na servisu Facebook. Traka Bing otprilike svakih deset minuta provjerava ima li novih aktivnosti na servisu Facebook.

 1. Kliknite gumb Facebookslika gumba Facebook na traci Bing na Traka Bing.
 2. Kliknite Mogućnosti.
 3. Omogućite potvrdni okvir Prikaži upozorenja za nove poruke, obavijesti i zahtjeve za prijateljstvo u usluzi Facebook.
 4. Kliknite Zatvori.
Bilješke
 • Gumb Facebook prikazat će upozorenje svaki put kada primite novi zahtjev za prijateljstvo, obavijest ili poruku nakon zadnjeg klika na gumb Facebook.
 • U Novostima u prozoru Facebook na traci Traka Bing ne prikazuju se ažuriranja nekih aplikacija, primjerice aplikacije Farmville.
 • Ako ne vidite ovdje opisane značajke, možda nemate najnoviju verziju Traka Bing. Da biste je instalirali, idite na Stranica za preuzimanje za traku Bing.
 • Neke opisane značajke i funkcije možda neće biti dostupne u vašoj državi ili regiji.

Povezane teme

Više o traci Bing
Traka Bing nije vidljiva
Odaberite i organizirajte gumbe na traci Bing
Čavrljanje s Facebook prijateljima

See more videos...