Pregled cestovnih karata na traci Bing

Pregledajte karte, dobijte upute za vožnju i informacije o prometu na traci Bing.

Pomoću gumba Karte na traci Traka Bing možete pregledati cestovne karte i fotografije iz zraka s trake Bing karte. Dohvatite informacije o prometu, adrese na karti i upute za vožnju – bez napuštanja web-stranice na kojoj se nalazite.

Pregled karataexpando image
 1. Kliknite gumb Karte slika gumba Karte na traci Bing na Traka Bing.
 2. Učinite nešto od sljedećega:
  • Da biste preskočili na određenu lokaciju, unesite adresu u okvir iznad karte i kliknite Pretraživanje.
  • Da biste kartu pomaknuli na novu lokaciju, kliknite je i povucite.
  • Da biste povećali ili smanjili prikaz, kliknite gumbe plus i minus u prozoru karte ili kliknite kartu i upotrijebite kotačić na mišu.
  • Da biste povećali prikaz određene lokacije na karti, dvokliknite tu lokaciju.
Promjena stila karteexpando image
 1. Kliknite gumb Karte slika gumba Karte na traci Bing na Traka Bing.
 2. Učinite nešto od sljedećega:
  • Da biste pregledali fotografije trenutno prikazanog područja na karti iz zraka, kliknite Pogled iz zraka. Fotografije iz zraka nisu dostupne za sva područja. Ako se fotografije iz zraka ne prikazuju, pokušajte povećati ili smanjiti prikaz karte.
  • Da biste pregledali cestovnu kartu područja koje je trenutno prikazano na karti, kliknite Ulica.
  • Da biste trenutno stanje u prometu prikazali na karti, kliknite Promet. Podaci o prometu dostupni su za većinu metropolitanskih područja.
Promjena zadane lokacijeexpando image
 1. Kliknite gumb Karte slika gumba Karte na traci Bing na Traka Bing.
 2. Kliknite Mogućnosti.
 3. Unesite adresu lokacije koju želite otvoriti kada kliknete gumb Karte, primjerice svoju kućnu adresu.
 4. Kliknite Spremi.
Dohvat uputa za vožnju od zadane lokacijeexpando image
 1. Kliknite gumb Karte slika gumba Karte na traci Bing na Traka Bing.
 2. Kao zadanu lokaciju postavite polaznu točku putovanja (primjerice svoju kućnu adresu).
 3. U okvir iznad karte unesite odredišnu adresu i kliknite Pretraživanje.
 4. Karta će se prebaciti na odredišnu lokaciju i navedenu adresu označiti pribadačom. Da biste otvorili web-mjesto Bing karte i prikazali upute za vožnju, pokažite pribadaču i kliknite Potražite upute u servisu Bing.
Uključivanje ili isključivanje preporučenih lokacijaexpando image

Kada posjetite određena web-mjesta, primjerice maloprodajnu trgovinu, gumb Karte na traci Traka Bing prikazat će novu ikonu. Kada se prikaže ta ikona, kliknite gumb Karte da biste pregledali srodnu lokaciju, na primjer, outlet trgovinu te robne marke koja je najbliža vašoj zadanoj lokaciji. Ako ne želite da Traka Bing na ovaj način preporučuje lokacije, možete isključiti preporuke.

 1. Kliknite gumb Karte slika gumba Karte na traci Bing na Traka Bing.
 2. Kliknite Mogućnosti.
 3. Potvrdite ili poništite okvir Označi na karti najbliže lokacije tvrtki čija web-mjesta posjetim.
 4. Kliknite Spremi.
Bilješke
 • Ako ne vidite ovdje opisane značajke, možda nemate najnoviju verziju Traka Bing. Da biste je instalirali, idite na Stranica za preuzimanje za traku Bing.
 • Neke opisane značajke i funkcije možda neće biti dostupne u vašoj državi ili regiji.

Povezane teme

Više o traci Bing
Traka Bing nije vidljiva
Odaberite i organizirajte gumbe na traci Bing

See more videos...