Sudjelovanje u programu Microsoft Rewards

Zaradite kupone programa Microsoft Rewards kad pretražujete na servisu Bing putem trake Traka Bing.

Microsoft Rewards je program koji omogućuje da od učenja, otkrivanja i istraživanja na mreži imate koristi i osvojite bodove koji se mogu zamijeniti za odlične nagrade. Dodatne informacije potražite u odjeljku Saznajte više o programu Microsoft Rewards.

Bilješke
  • Ako ne vidite ovdje opisane značajke, možda nemate najnoviju verziju Traka Bing. Da biste je instalirali, idite na Stranica za preuzimanje za traku Bing.
  • Neke opisane značajke i funkcije možda neće biti dostupne u vašoj državi ili regiji.

Povezane teme

Više o traci Bing
Traka Bing nije vidljiva
Odaberite i organizirajte gumbe na traci Bing

See more videos...