Kaip „Bing“ pateikia ieškos rezultatus

Kodėl mes šaliname rezultatus arba saitus į svetaines ar turinį, susijusį su vaikų išnaudojimu, pašto šiukšlėmis, saugomu turiniu, šmeižikišku turiniu, privačiu turiniu arba (tam tikrose šalyse ar regionuose) suaugusiesiems skirtu turiniu.

„Bing“, kaip internetinio ieškos modulio, svarbiausias tikslas – pateikti vartotojams aktualiausius ieškos rezultatus iš žiniatinklio, kad jie galėtų lengvai pasiekti žiniatinklio leidėjų sukuriamą kokybišką turinį. Kad įgyvendintų šį tikslą, „Bing“ automatiškai aptikdama žiniatinklio tinklalapius sukuria naujų ir atnaujintų puslapių (arba URL) rodyklę, kurią pateikia kaip su vartotojo pradėta ieška ar veiksmu susijusių ieškos rezultatų rinkinį. Šių puslapių turinyje gali būti nurodomi arba pateikiami įvairūs internetiniai ištekliai ir turinys, įskaitant svetaines, vaizdus, vaizdo įrašus, dokumentus ir kitus elementus. Ieškos rezultatai sukuriami naudojant kompiuterinius algoritmus, skirtus įvestiems ieškos terminams sugretinti su rodyklėje esančiais rezultatais. Apskritai stengiamės pateikti kuo suprantamesnį ir naudingesnį rodomų ieškos rezultatų rinkinį. Kuriame ir nuolat tobuliname algoritmus, kad pateiktume aktualiausius ir naudingiausius rezultatus.

Naudojant pagal algoritmus sudarytą „Bing“ paslaugą nevaldoma, kaip tvarkomos ar kuriamos indeksuotos svetainės, bei nevaldomas indeksuotose svetainėse publikuojamas turinys. Kol svetainės informacija pasiekiama žiniatinklyje ir tinklalapių aptikimo robotams, paprastai ji bus pasiekiama ir naudojant „Bing“ ar kitus ieškos modulius.

Pastaba

Jei informacija jau pašalinta svetainėje, tačiau vis tiek pateikiama „Bing“ ieškos rezultatuose, naudodami turinio šalinimo įrankį galite pateikti prašymą pašalinti puslapį arba pasenusią talpyklą. Norėdami daugiau sužinoti apie turinio šalinimo įrankį, apsilankykite „Bing“ žiniatinklio administratoriaus žinyno ir mokomosios medžiagos svetainėje.

„„Microsoft““ gerbia išraiškos laisvę. Jei „„Microsoft““ iš fizinių asmenų, įmonių ar valstybinių institucijų gaus prašymus pašalinti turinį, tam tikrais atvejais, kai užfiksuojami kokybės, saugos, vartotojų poreikio, susijusių įstatymų ir (arba) viešosios politikos pažeidimai, „Bing“ gali pašalinti rezultatus, informuoti vartotojus apie konkrečius pavojus arba sudaryti sąlygas vartotojams pritaikyti turinį. „Bing“ siekia neapriboti „Bing“ vartotojų prieigos prie aktualios informacijos, todėl pašalina ieškos rezultatus tik esant tam tikroms aplinkybėms ir sąlygoms.

Toliau aprašomi „Bing“ atliekamo pašalinimo būdai ir jo priežastys. Kai ieškos rezultatai pašalinami, „Bing“ stengiasi aiškiai pranešti apie pašalinimą. Tuomet puslapio apačioje vartotojams pateikiamas pranešimas apie ieškos rezultatų pašalinimą. Be to, publikuojame informaciją apie „Bing“ ieškos rezultatų pašalinimą kaip „„Microsoft““ Turinio pašalinimo užklausų ataskaita dalį.

Iš valstybinių institucijų, fizinių asmenų ar kitų subjektų gauti teisiniai prašymai

Pagal tam tikrose šalyje ieškos paslaugų teikėjams taikomus įstatymus ir taisykles būtina panaikinti prieigą prie konkrečių indeksuotų puslapių. Remdamiesi kai kuriais šiais įstatymais, konkretūs fiziniai ar juridiniai asmenys gali reikalauti pašalinti rezultatus (pvz., dėl autoriaus teisių pažeidimo, šmeižto, garbės ir orumo įžeidimo, asmens identifikavimo informacijos, neapykantą skatinančios kalbos arba kitų asmeninių teisių), o kitus įstatymus administruoja ir vykdo valstybinės institucijos.

Kai „„Microsoft““ gauna prašymą arba reikalavimą, „Bing“ stengiasi suderinti, kad išraiškos laisvės ir neapribotos prieigos prie aktualaus turinio siekiai atitiktų vietos įstatymus. Peržiūrime ir įvertiname prašymą arba reikalavimą, įskaitant prašymo arba reikalavimo priežastį ir pagrindą, reikalaujančios šalies įgaliojimus ar teises, mūsų taikomas strategijas ir įsipareigojimus vartotojams, susijusius su išraiškos laisve, bei nusprendžiame, ar turėtume panaikinti prieigą prie turinio bei tokio panaikinimo mastą.

Teisinių prašymų pagrindų pavyzdžiai pagal pasaulinę praktiką

Su vaikų lytiniu išnaudojimu susijusi medžiaga

Visame pasaulyje su vaikų lytiniu išnaudojimu susijusios medžiagos kūrimas ir platinimas bei prieigos prie jos suteikimas yra smerkiamas ir paprastai yra neteisėtas. Deja, vaikų išnaudojimas yra sena problema, tačiau žiniatinklyje atsirado naujų galimybių pažaboti nusikaltimus vaikui vykdančius asmenis. „Bing“ bendradarbiauja su kitais technologijų ir šios pramonės šakos įmonių grupių, teisėsaugos bei valstybinių ir nevyriausybinių organizacijų atstovais, kad pristabdytų šio pasibaisėtino turinio plitimą internete. Vienas iš būdų, kaip pristabdome tokio turinio plitimą, – puslapių, kuriuos peržiūrėjo patikimos agentūros (arba kurie buvo nustatyti naudojant „„Microsoft PhotoDNA““) ir juose rado su vaikų lytiniu išnaudojimu susijusios medžiagos, šalinimas.

Ypač iš rodyklės šaliname puslapius, kuriuos „„Internet Watch Foundation““ (JK), NCMEC (JAV) ir FSM (Vokietija) sąžiningai nustatė kaip talpinančius su vaikų lytiniu išnaudojimu susijusią medžiagą arba suteikiančius prieigą prie tokios medžiagos. Šiuos saitus pašalinus iš pateikiamų ieškos rezultatų neužblokuojama prieiga prie medžiagos žiniatinklyje arba jos aptikimas naudojant ne „Bing“, tačiau ją sunkiau surasti ar iš jos uždirbti.

Autoriaus teisių pažeidimas

„Bing“ skatina gerbti intelektinę nuosavybę, įskaitant autoriaus teises, o taip pat pripažįsta vartotojų teises naudoti turinį, kurios gali būti suteikiamos pagal taikomus autoriaus teisių įstatymus. „Bing“ iš ieškos rezultatų gali pašalinti tinklalapių, kuriuose yra autoriaus teisėmis apsaugoto turinio savininko teises pažeidžiančios medžiagos, saitus, jei iš autoriaus teisių turėtojo arba jo įgaliotojo atstovo gausime teisiškai pagrįstą įspėjimą apie autoriaus teisių pažeidimą.

Jei esate teisių turėtojas ir pastebite intelektinės nuosavybės teisių pažeidimą, susijusį su svetainės turiniu, kurį susiejo „Bing“ arba kuris susietas su „Bing“ reklama, žr. Pranešimas apie puslapį, kuriame pastebėtas pažeidimas.

Kokybė, sauga ir vartotojų poreikis

Esant tam tikroms su kokybe, sauga ir vartotojų norais susijusioms aplinkybėms „Bing“ gali nuspręsti pašalinti konkrečius rezultatus arba galime įspėti ar šviesti vartotojus ar pateikti rezultatų pritaikymo parinktis.

Kokybės, saugos ir vartotojų poreikio pavyzdžiai

Pašto šiukšlės

Kai kurie „Bing“ rodyklėje įrašyti puslapiai paaiškėja esantys menkaverčiai arba visiškai beverčiai vartotojams, be to, gali pasižymėti savybėmis, skirtomis dirbtinai išnaudojant ieškos ir reklamos sistemų veikimo būdus nustatyti, kad tokie puslapiai būtų svarbesni už puslapius, kuriuose pateikiama aktualesnė informacija. Kai kuriuose tokiuose puslapiuose pateikiamos tik reklamos ir (arba) kitų svetainių, kuriose daugiausia yra reklamos ir su ieškos tema visiškai nesusijęs arba tik tariamai susijęs turinys, saitai. Siekdama pagerinti vartotojų ieškos patirtį ir pateikti aktualesnį turinį, „Bing“ gali pašalinti tokius ieškos rezultatus arba pakoreguoti „Bing“ algoritmus, kad ieškos rezultatuose pirmenybė būtų teikiama naudingesniems ir aktualesniems puslapiams.

Slapta asmeninė informacija, įskaitant intymių vaizdų platinimą be sutikimo

Retkarčiais viešai pasiekiamuose tinklalapiuose tyčia arba netyčia talpinama slapta asmeninė informacija, paskelbta be nustatyto asmens sutikimo arba esant aplinkybėms, dėl kurių kyla saugos arba privatumo pažeidimo pavojų. Šios informacijos naudojimo pavyzdžiai: per neatidumą paskelbti asmeniniai įrašai, privatūs telefono numeriai, tapatybės numeriai ir pan., tyčinis ir kenkėjiškas el. pašto slaptažodžių, prisijungimo kredencialų, kredito kortelių numerių ar kitokių duomenų skelbimas sukčiavimo arba įsibrovimo tikslais. Patikrinusi „Bing“ pašalins tokius ieškos rezultatus.

Dar vienas šios informacijos naudojimo pavyzdys – kuris nors asmuo internete bendrina suaugusiesiems skirtus kito asmens vaizdus be šio asmens sutikimo. Kultūriškai tai yra grubus asmens privatumo teisių pažeidimas, kuris dažnai vadinamas „keršto pornografija“. Kad padėtų nukentėjusiems asmenims susigrąžinti vaizdus ir privatumo teisę, atlikusi peržiūros procesą „Bing“ ieškos rezultatuose gali pašalinti keršto pornografijos nuotraukų ir vaizdo įrašų saitus. Kad praneštų apie be sutikimo internete bendrinamas nuotraukas ir vaizdo įrašus, nukentėję asmenys turi užpildyti formą pranešimo tinklalapyje.

Kaip nurodyta formoje, informacija išliks pasiekiama žiniatinklyje net ir „Bing“ pašalinus atitinkamą ieškos rezultatą. Svetainės savininkas gali geriausiai pašalinti privatumo teisių pažeidimus, susijusius su publikuojama informacija, o naudodami formą nukentėję asmenys galės kreiptis į šių svetainių savininkus dėl turinio pašalinimo žiniatinklyje.

Suaugusiesiems skirtas turinys

Taikydami „Bing“ saugiosios ieškos parametrus daugelis vartotojų gali nustatyti norimą turinio suaugusiesiems filtravimo tipą, kuris bus taikomas apdorojant ieškos rezultatus. „Bing“ nori, kad nebūtų pateikiamas nepageidaujamas turinys, kuris gali būti įžeidžiantis arba žalingas. Pagal numatytuosius parametrus daugelyje šalių ar regionų nustatyta saugiosios ieškos filtravimo parinktis Nuosaiki, kurią taikant ribojami suaugusiesiems skirti vaizdiniai ieškos rezultatai, bet neribojamas tokio pat turinio tekstas.

Pastaba

Skirtingose šalyse ar regionuose gali būti laikomasi skirtingų vietos papročių, vyrauti skirtingos religijos ar kultūros normos arba būti taikomi skirtingi vietos įstatymai, susiję su turinio suaugusiesiems rodymu (arba su ieškos rezultatais, kuriuos naudojant pasiekiamas turinys suaugusiesiems). Todėl kai kuriose šalyse numatytieji „Bing“ saugiosios ieškos parametrai gali skirtis. Keičiantis susijusiems vietos įstatymams, papročiams ir normoms stengiamės iš naujo įvertinti šiuos parametrus.

Įspėjimai (neteisėtas medikamentų pardavimas, kenkėjiškos programos)

Kai visuomenei kyla didelė rizika patirti milžinišką žalą internetu įsigijus nesaugių, padirbtų ir kitų neteisėtų vaistų (neteisėtų medikamentų) arba pasiekus svetaines, kuriose, kaip pagrįstai įtariama, yra kenkėjiškų programų, „Bing“ nori padėti vartotojams priimti kompetentingus sprendimus. Siekdami įgyvendinti šį tikslą, Bing.com pateikiame įvairių įspėjimų, kad vartotojai gautų daugiau informacijos apie pavojus, kylančius lankantis nesaugiose svetainėse. Vartotojas vis tiek galės lankytis svetainėse. Tačiau pateikus įspėjimą vartotojai bus perspėti apie kylančius pavojus ir bus pateikti išteklių, kuriuose vartotojas galės daugiau sužinoti apie saugios internetinės vaistinės pasirinkimą, saitai.

Neteisėtų medikamentų atveju šis įspėjimas bus pateikiamas, jei „Bing“ vartotojas pasirinks medikamentų svetainę, kurią FDA nurodė kaip netikrą internetinę vaistinę, besiverčiančia neteisėta veikla, pvz., JAV vartotojams siūlančia galimai pavojingus, nepatvirtintus ir netinkamos pakuotės receptinius vaistus.

Susijusios temos

Talpykloje laikomų puslapių šalinimas iš „Bing“
Prašymo šalinti turinį iš „Bing“ pateikimas
Pranešimas apie suaugusiesiems skirtą arba įžeidžiamą turinį
Turinio suaugusiesiems blokavimas naudojant saugiąją iešką

See more videos...