Orų prognozės ataskaitų peržiūra

Peržiūrėkite dabartines oro sąlygas ir penkių dienų orų prognozę „Bing“ juostoje.

Naudodami „Bing“ juosta mygtuką Orai, galite peržiūrėti daugelio pasaulio miestų oro sąlygas ir prognozes. Be to, galite pasirinkti numatytąjį miestą, kad mygtuke Orai iš karto būtų rodomos tame mieste esančios oro sąlygos.

Orų prognozės ataskaitos peržiūraexpando image

Mygtukas Orai automatiškai pateikia grafinį dabartinių oro sąlygų numatytojoje vietoje rodinį. Norėdami gauti daugiau informacijos apie orus, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

 • Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją apie dabartines oro sąlygas numatytojoje vietoje ir gauti penkių dienų prognozę, spustelėkite mygtuką Orai Orų mygtuko „Bing“ juostoje vaizdas.
 • Norėdami peržiūrėti informaciją apie dabartines oro sąlygas kitoje vietoje, spustelėkite mygtuką Orai Orų mygtuko „Bing“ juostoje vaizdas, o tada spustelėdami rodyklės kairėn arba dešinėn mygtuką pereikite prie orų prognozės bet kurioje kitoje įtrauktoje vietoje.
Vietos įtraukimas arba numatytojo miesto pakeitimasexpando image
 1. Spustelėkite mygtuką Orai Orų mygtuko „Bing“ juostoje vaizdas„Bing“ juosta.
 2. Spustelėkite Parinktys.
 3. Atlikite vieną arba keletą toliau nurodytų veiksmų.
  • Norėdami į sąrašą įtraukti miestą, spustelėkite Įtraukti, įveskite miesto pavadinimą, spustelėkite Ieška ir spustelėkite norimą įtraukti miestą.
  • Norėdami pakeisti miestų rodymo, kai spustelėjate jų orų prognozes, tvarką, pasirinkite miestą ir spustelėkite rodyklių aukštyn bei žemyn mygtukus.
  • Norėdami pakeisti numatytąjį miestą, sąraše pasirinkite norimą miestą ir spustelėkite Nustatyti kaip numatytąjį. Mygtuke Orai visada rodomos numatytojo miesto oro sąlygos, o spustelėjus „Bing“ juosta mygtuką Orai jos pateikiamos pirmosios.
 4. Spustelėkite Uždaryti.
Pastabos
 • Jei nematote čia aprašytų funkcijų, galbūt turite ne naujausią „Bing“ juosta versiją. Norėdami ją įdiegti, eikite į „Bing“ juostos atsisiuntimo puslapis.
 • Kai kurios čia aprašytos funkcijos ir ypatybės jūsų regione ar šalyje gali būti nepasiekiamos.

Susijusios temos

Apie „Bing“ juostą
„Bing“ juostos mygtukų pasirinkimas ir tvarkymas

See more videos...