Detalizētās meklēšanas atslēgvārdi

Detalizētās meklēšanas atslēgvārdi var palīdzēt precizēt meklēšanu, lai tiktu parādīti tikai vēlamie meklēšanas rezultāti.

Vai vēlaties mazāk laika veltīt neatbilstošu rezultātu pārskatīšanai? Izmantojot detalizētās meklēšanas atslēgvārdus, varat uzlabot meklēšanas rezultātus, lai atrastu tikai nepieciešamo informāciju. Izmantojiet tālāk norādītos atslēgvārdus, lai ierobežotu un precizētu meklēšanas rezultātus.

Atslēgvārds Apraksts Piemērs
contains: Tiek meklētas vietnes, kurās ir ietvertas saites uz norādītā tipa failiem. Lai meklētu vietnes, kurās ir ietvertas saites uz Windows Media Audio (.wma) failiem, ievadiet music contains:wma.
ext: Tiek atgrieztas tikai tīmekļa lapas ar norādīto faila nosaukuma paplašinājumu. Lai atrastu tikai DOCX formātā izveidotos pārskatus, ievadiet tēmu un pēc tās ievadiet ext:docx.
filetype: Tiek atgrieztas tikai norādītā faila tipa tīmekļa lapas. Lai atrastu PDF formātā izveidotos pārskatus, ievadiet tēmu un pēc tās ievadiet filetype:pdf.
inanchor: vai inbody:, vai intitle: Izmantojot šos atslēgvārdus, tiek atgrieztas tīmekļa lapas, kuru metadatos (attiecīgi enkura tekstā, pamattekstā vai nosaukumā) ir ietverts norādītais vārds. Atbilstoši katram atslēgvārdam norādiet tikai vienu vārdu. Ja tas ir nepieciešams, varat veidot vairāku atslēgvārdu ierakstu virkni. Lai atrastu tīmekļa lapas, kuru enkura tekstā ir ietverts vārds “apollo” un pamattekstā ir ietverti vārdi “Rīga” un “izstāde”, ievadiet inanchor:apollo inbody:Rīga inbody:izstāde.
ip: Tiek atgrieztas vietnes ar noteiktu viesošanas IP adresi. IP adrese ir jānorāda četru ar punktiem atdalītu skaitļu virkņu formātā. Ievadiet atslēgvārdu ip: un pēc tā ievadiet vietnes IP adresi. Ievadiet IP:207.46.249.252.
language: Tiek atgrieztas tīmekļa lapas noteiktā valodā. Norādiet valodas kodu tieši pēc atslēgvārda language: . Lai skatītu ar senlietām saistītās lapas tikai latviešu valodā, ievadiet “senlietas” language:lv.
loc: vai inbody: Tiek atgrieztas noteiktā valstī vai reģionā reģistrētās tīmekļa lapas. Norādiet valsts vai reģiona kodu tieši pēc atslēgvārda loc: . Lai meklētu rezultātus divās valodās vai vairāk, grupējiet valodas, izmantojot loģisko operatoru OR. Lai skatītu ar tēlniecību saistītas lapas, kas ir reģistrētas ASV vai Lielbritānijā, ievadiet sculpture (loc:US OR loc:GB). Pakalpojumā Bing izmantojamo valodu kodu sarakstu skatiet tēmā Valstu, reģionu un valodu kodi.
prefer: Sniedz iespēju likt uzsvaru uz kādu meklējamo vārdu vai citu operatoru, lai precizētu meklēšanas rezultātus. Lai atrastu ar futbolu saistītus rezultātus, kas galvenokārt attiecas uz organizāciju, ievadiet futbols prefer:organizācija
site: Tiek atgrieztas norādītās vietnes tīmekļa lapas. Lai meklētu rezultātus divos domēnos vai vairāk, grupējiet domēnus, izmantojot loģisko operatoru OR. Izmantojot atslēgvārdu site: , varat meklēt tīmekļa domēnus, augšējā līmeņa domēnus un direktorijus līdz otrajam līmenim. Varat arī meklēt vietnes tīmekļa lapas, kurās ir ietverts noteikts meklējamais vārds. Lai skatītu TVNET vai NRA tīmekļa lapas, kurās ir minētas sirds slimības, ievadiet “sirds slimības” (site:apollo.lv OR site:nra.lv). Lai vietnē Microsoft atrastu tīmekļa lapas, kurās ir rakstīts par spēles Halo personālā datora versiju, ievadiet site:www.microsoft.com/games/pc halo.
feed: Tiek atrastas vietnes RSS vai Atom plūsmas, kas ir saistītas ar meklētajiem vārdiem. Lai atrastu RSS vai Atom plūsmas par futbolu, ievadiet feed:futbols.
hasfeed: Tiek atrastas vietnes tīmekļa lapas, kurās ir ietverta RSS vai Atom plūsma, kas ir saistīta ar meklētajiem vārdiem. Lai laikraksta Ir vietnē atrastu tīmekļa lapas, kurās ir ietvertas RSS vai Atom plūsmas, ievadiet site:www.ir.lv hasfeed:futbols.
url: Tiek pārbaudīts, vai norādītais domēns vai tīmekļa adrese ir ietverta Bing indeksā. Lai pārbaudītu, vai Microsoft domēns ir ietverts indeksā, ievadiet url:microsoft.com.
Piezīmes
  • Izmantojot šos atslēgvārdus, pēc kola nedrīkst ievietot atstarpi.
  • Daži šeit aprakstītie līdzekļi un funkcijas, iespējams, nav pieejami jūsu valstī vai reģionā.

Saistītās tēmas

Detalizētās meklēšanas opcijas

See more videos...