Drošība videoklipu skatīšanās laikā

Uzziniet, kā varat izmantot ģimenes drošības iestatījumus vietnē Microsoft drošība.

Vietnē Bing videoklipi pieejamais saturs tiek iegūts no dažādiem plašsaziņas līdzekļu avotiem.

Kā parasti vecākiem datoros ir jāuzstāda atbilstoši kontroles līdzekļi, kas palīdz pārvaldīt bērniem pieejamās darbības ar datoru. Visiem vecākiem vai aizbildņiem, kuri vēlas ierobežot piekļuvi pakalpojumam Bing videoklipi, mēs iesakām šim mērķim izmantot tiešsaistes drošības resursus, kuri ir aprakstīti vietnē YouthSpark tīmekļa vietne.

See more videos...