Ar konfidencialitāti saistītu rezultātu bloķēšanas pieprasījumu iesniegšana Eiropas Savienībā

optional_search_description

2014. gada 13. maijā Eiropas Savienības Tiesa (EST) pieņēma lēmumu, ka noteiktiem lietotājiem ir tiesības pieprasīt meklētājprogrammu nodrošinātājiem noņemt personas vārdu ietverošu vaicājumu rezultātus, ja šī informācija ir nepareiza, neatbilstoša, novecojusi vai pārāk plaša. Ja esat Eiropas Savienības dalībvalsts iedzīvotājs un vēlaties pieprasīt, lai korporācija Microsoft pakalpojumā Bing bloķētu meklēšanas rezultātus, kas tiek parādīti, meklējot jūsu vārdu, lūdzu, izmantojiet šo: veidlapa. Lai uzzinātu par bloķēšanas pieprasījumiem, kas ir saistīti ar sociālo multividi, lūdzu, skatiet tālāk sniegto papildinformāciju.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis saturs netiek publicēts pakalpojumā Bing un mēs to nekontrolējam. Bloķējot saturu noteiktos meklēšanas rezultātos pakalpojumā Bing, šis saturs netiek noņemts no tīmekļa. Ja vēlaties, lai saturs tiktu noņemts no tīmekļa, iesakām sazināties ar tās vietnes tīmekļa pārzini, kurā ir publicēts šis saturs.

Ja izmantojat Bing kā meklētājprogrammu, lūdzu, nesaglabājiet meklējumu rezultātus, jo mēs varam izņemt no saraksta dažus vietrāžus URL, kas šobrīd redzami jūsu meklējumu rezultātos, atbildot uz lūgumu turpmāk tos dzēst. Saistībā ar Bing, atbildot uz citu lūgumiem tos izdzēst, meklēšanas rezultāti var būt nepilnīgi.

Kad atbildāt uz katru ar jūsu gadījumu saistīto jautājumu veidlapā, sniedziet izsmeļošu un atbilstošu informāciju. Mēs izmantosim jūsu sniegto informāciju, lai novērtētu jūsu pieprasījumu. Mēs varam izmantot arī citus informācijas avotus, ne tikai veidlapu, lai pārbaudītu vai papildinātu jūsu sniegto informāciju. Pārskatot jūsu sniegto informāciju, Microsoft nodrošina konfidencialitāti saskaņā ar mūsu paziņojumu par konfidencialitāti.

Saskaņā ar EST lēmumu jūsu sniegtā informācija palīdzēs mums novērtēt samērīgumu starp jūsu interesēm attiecībā uz personisko konfidencialitāti un sabiedrības interesēm attiecībā uz izteikšanās brīvības aizsardzību un informācijas brīvu pieejamību, kā tas ir noteikts Eiropas tiesību aktos. Tādēļ pieprasījuma iesniegšana negarantē noteikta meklēšanas rezultāta bloķēšanu. Mēs cieši sadarbosimies ar vietējām datu aizsardzības iestādēm un citām institūcijām, lai nodrošinātu, ka veids, kā novērtējam meklēšanas rezultātu bloķēšanas pieprasījumus, atbilst turpmākajiem norādījumiem par EST lēmuma īstenošanu. Ja nepiekrītat mūsu lēmumam attiecībā uz jūsu pieprasījumu bloķēt noteiktus rezultātus, varat sazināties ar vietējo datu aizsardzības iestādi.

Tā kā ir izvirzīti daudzi jautājumi par jaunā EST lēmuma vēlamo īstenošanas veidu, veidlapa un saistītie procesi, iespējams, tiks mainīti, kad kļūs pieejami papildu noteikumi. Iesniegumi var tikt atkārtoti novērtēti laika gaitā.

Bing komanda ir saņēmusi pieprasījumus Bing meklēšanas rezultātos bloķēt ar dažādām sociālās multivides vietnēm saistītus lietotāju profilus, fotoattēlus un URL. Ja sociālajās vietnēs esat izveidojis vai publicējis saturu, kuru vēlaties bloķēt, dzēst vai noņemt no meklēšanas rezultātiem— (pakalpojumā Bing un citās meklētājprogrammās), lūdzu, izmantojiet satura noņemšanas rīkus— un procesus, kuri ir pieejami šajās sociālajās vietnēs. Šie rīki un procesi, iespējams, ir efektīvākie risinājumi sociālajās vietnēs esoša satura noņemšanai no meklēšanas rezultātiem.

See more videos...