Meklēšanas rezultātu nodrošināšana pakalpojumā Bing

Pamatojums tam, kāpēc mēs noņemam meklēšanas rezultātus vai saites uz vietnēm vai saturu, kurā ir ietverta vardarbība pret bērniem, surogātpasts, aizsargāts saturs, aizskarošs saturs, konfidenciāls saturs vai pieaugušajiem paredzēts saturs (dažās valstīs un reģionos).

Kā tiešsaistes meklēšanas programmai Bing primārais mērķis ir pievienot lietotājus ar atbilstošākajiem meklēšanas rezultātiem no tīmekļa—, nodrošinot vieglu piekļuvi kvalitatīvam tīmekļa izdevēju saturam Lai to paveiktu, Bing automātiski pārmeklē tīmekli, lai izveidotu jaunu un atjauninātu lapu rādītāju (vai vietrāžus URL), ko parādīt kā meklēšanas rezultātu kopu atbilstoši lietotāja sāktai meklēšanai vai darbībai. Šajās lapās var būt atsauces, vai arī tās var ietvert dažādus tiešsaistes resursus un saturu, tostarp vietnes, attēlus, videoklipus, dokumentus un citus vienumus. Meklēšanas rezultāti tiek ģenerēti, izmantojot datora algoritmu, kas atbilst jūsu ievadītajiem meklēšanas vārdiem ar rezultātiem mūsu rādītājā. Parasti mēs cenšamies nodrošināt pēc iespējas vispusīgāku un noderīgāku parādīto meklēšanas rezultātu kopu. Mēs izstrādājam—un pastāvīgi uzlabojam—savus algoritmus, lai nodrošinātu piemērotākos un noderīgākos rezultātus.

Kā pakalpojums, kas tiek vadīts ar algoritmu, Bing neuzrauga indeksēto vietņu darbību vai noformējumu un nekontrolē indeksētajās vietnēs esošo publikāciju saturu. Kamēr vien vietnē sniegtā informācija ir pieejama tīmeklī un tās meklētājiem, tā parasti būs pieejama arī pakalpojumā Bing vai citās meklētājprogrammās.

Piezīme

Ja informācija jau ir noņemta no vietnes, taču vēl joprojām ir redzama Bing meklēšanas rezultātos, varat izmantot satura noņemšanas rīku, lai iesniegtu pieprasījumu par lapas vai novecojušas kešatmiņas noņemšanu. Papildinformāciju par satura noņemšanas rīku skatiet lapā Bing tīmekļa pārziņa palīdzība& un padomi.

Microsoft neierobežo izpausmes iespējas. Ja Microsoft saņem pieprasījumu noņemt privātpersonu, uzņēmumu un valsts iestāžu saturu un pastāv bažas par kvalitāti, drošību, lietotāju pieprasījumu, attiecīgiem tiesību aktiem un/vai valsts politiku, Bing retos gadījumos var noņemt rezultātus, informējot lietotājus par noteiktiem apdraudējumiem, kā arī nodrošināt lietotājiem viņu satura pielāgošanas iespējas. Bing ierobežo meklēšanas rezultātu noņemšanu, tikai konkrētos gadījumos lietojot iespējami maz nosacījumu, lai nepieļautu, ka Bing ierobežo lietotāju piekļuvi atbilstošai informācijai.

Tālāk ir aprakstīti Bing darbības veidi un laiks. Ja meklēšanas rezultāti tiek noņemti, Bing to dara pārskatāmi. Veicot šo darbību, lapas apakšdaļā lietotājiem tiek parādīts paziņojums par meklēšanas rezultātu noņemšanu. Papildu tam mēs publicējam informāciju par meklēšanas rezultātu noņemšanu, ko veic Bing kā daļu no Microsoft Ziņojums par satura noņemšanas pieprasījumiem.

Juridiskās prasības no valsts iestādēm, privātpersonām vai citām instancēm

Zināmās valstīs pastāv tiesību akti vai noteikumi, kas ir saistoši meklēšanas pakalpojumu sniedzējiem un kuri pieprasa piekļuves iespēju noņemšanu noteiktām indeksētajām lapām. Daži no šiem tiesību aktiem ļauj konkrētām personām vai entītijām pieprasīt noņemt meklēšanas rezultātus (piemēram, autortiesību pārkāpumu, apmelošanas, neslavas celšanas, personiski neidentificējamas informācijas, naidīgu satura vai citu personas tiesību neievērošanas dēļ), savukārt citiem to par pienākumu darīt uzliek valsts.

Kad Microsoft saņem lūgumu vai pieprasījumu, Bing izvērtē savu atbalstu atbilstoši izteiksmes brīvībai un brīvai piekļuvei atbilstošajam saturam saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem. Mēs pārskatām un izvērtējam lūgumu vai pieprasījumu, tostarp lūguma vai pieprasījuma iemeslu un pamatojumu, pieprasījuma iesniedzējas puses pilnvaras un tiesības, mūsu spēkā esošos noteikumus un mūsu saistības pret mūsu lietotājiem, ņemot vērā izteiksmes brīvību, lai noteiktu, vai un cik lielā mērā piekļuve saturam jāierobežo.

Juridisko pieprasījumu jomu piemēri ar globālajām pieejām

Materiāli, kas ietver seksuālu vardarbību pret bērniem

Materiālu, kas ietver seksuālu vardarbību pret bērniem, izgatavošana un izplatīšana tiek atzīta par noziedzīgu un ir aizliegta. Diemžēl vardarbība pret bērniem nav nekas jauns, un tīmeklis piedāvā arvien jaunas iespējas tiem, kas pastrādā noziegumus pret bērniem. Bing sadarbojas ar citām tehnoloģiju un nozaru grupām, tiesībaizsardzības un valsts iestādēm, kā arī ar nevalstiskajām organizācijām, lai palīdzētu pārtraukt šāda noziedzīga satura izplatīšanu tiešsaistē. Mēs noņemam lapas, kuras ir pārskatījušas uzticamas iestādes (vai kuras identificē Microsoft PhotoDNA), kas atzinušas, ka lapās iekļauta informācija par bērnu seksuālu izmantošanu vai vardarbību pret tiem, vai arī šīs lapas ir saistītas ar šādu informāciju.

It īpaši mēs noņemam no mūsu rādītāja tās lapas, kuras atbilstoši labticīgam spriedumam identificējusi organizācija Internet Watch Foundation (Apvienotā Karaliste), NCMEC (ASV) un FSM (Vācija), kā izvietotājus vai piekļuves nodrošinātājus saturam, kurā ir atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem. Šo saišu noņemšana no meklēšanas rezultātiem neierobežo piekļuvi materiāliem vai to atklāšanu, izmantojot tīmekli vai citas iespējas, nevis Bing, taču šādi tiks ierobežotas to cilvēku iespējas, kas meklē šādu informāciju vai gūst no tās peļņu.

Autortiesību pārkāpumi

Bing aicina cienīt intelektuālo īpašumu, tostarp autortiesības, taču vienlaikus nodrošināt lietotāju tiesības izmantot saturu, ko atļauj spēkā esošie autortiesību likumi. Bing var noņemt no saviem meklēšanas rezultātiem saites uz tīmekļa lapām, kuras satur materiālu, kas pārkāpj ar autortiesībām aizsargāta satura īpašnieka tiesības, ja saņemam juridisku paziņojumu par autortiesību pārkāpumiem no autortiesību īpašnieka vai tā pilnvarota pārstāvja.

Ja esat tiesību turētājs un jums ir radušās šaubas par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem vietnes saturā, ko nodrošina Bing vai Bing reklāmas, lūdzu, skatiet mūsu Pārkāpumu ziņošanas lapa.

Kvalitāte, drošība un lietotāja pieprasījums

Atsevišķos gadījumos saistībā ar kvalitāti, drošību un lietotāju vēlmēm, Bing var izlemt, noņemt noteiktus rezultātus, vai arī mēs varam brīdināt vai izglītot lietotājus un nodrošināt pielāgotu rezultātu opcijas.

Kvalitātes, drošības un lietotāja pieprasījuma piemēri

Surogātpasts

Dažas no Bing rādītājā ietvertajām lapām ir tikai daļēji noderīgas lietotājiem vai nav noderīgas vispār, turklāt tās var būt veidotas tā, lai mākslīgi ietekmētu meklēšanas un reklamēšanas sistēmu darbību un mainītu šo lapu atbilstības vērtējumu attiecībā pret lapām, kurās ir sniegta atbilstošāka informācija. Dažās no šīm lapām ir ietvertas tikai reklāmas un/vai saites uz citām vietnēm, kurās ir gandrīz tikai reklāmas, un tajās ir ietverts tikai virspusējs meklēšanas tēmai atbilstošs saturs vai šāds saturs nav ietverts vispār. Lai lietotājiem sniegtu labākus meklēšanas pakalpojumus un nodrošinātu atbilstošāku saturu, Bing var noņemt šādus parādītos meklēšanas rezultātus vai pielāgot Bing algoritmus, lai parādītajos meklēšanas rezultātos augstāka prioritāte tiktu piešķirta noderīgākām un atbilstošākām lapām.

Sensitīvas personiskās informācijas, tostarp intīmu attēlu neatļauta izplatība

Publiski pieejamās vietnēs bieži vien tīši vai netīši tiek sniegta sensitīva personiska informācija, kas publicēta bez konkrētās personas piekrišanas vai apstākļos, kas apdraud drošību vai konfidencialitāti. Piemēram, neuzmanības dēļ publicēti privātie dokumenti, privātie tālruņa numuri, personas kodi un cita tamlīdzīga informācija vai tīši un ļaunprātīgi publicētas e-pasta paroles, pieteikšanās akreditācijas dati, kredītkaršu numuri vai citi dati, kurus paredzēts izmantot krāpnieciskai darbībai vai urķēšanai. Pabeidzot pārbaudi, Bing noņems meklēšanas rezultātus, kur ir ietverta iepriekš minētā informācija.

Cits piemērs: kāda persona kopīgo citas personas pieaugušajiem paredzētus attēlus tiešsaistē bez šīs personas piekrišanas. Pamatā tā ir bezprecedenta iejaukšanās citu cilvēku privātajā dzīvē, un to parasti dēvē par “porno atriebību”. Lai palīdzētu cietušajiem atgūt kontroli pār saviem attēliem un privātumu, pēc pārskatīšanas Bing meklēšanas rezultātos var noņemt saites uz porno atriebības fotoattēliem un videoklipiem. Lai ziņotu par neautorizētiem tiešsaistes fotoattēliem un videoklipiem, cietušām personām jāaizpilda veidlapa mūsu ziņošanas tīmekļa lapā.

Kā norādīts veidlapā, informācija būs pieejama tīmeklī pat tad, ja Bing būs noņēmis atbilstošo meklēšanas rezultātu. Vietnes īpašniekam ir visas iespējas, lai pievērstu uzmanību savai izvietotajai informācijai iespējama konfidencialitātes apdraudējuma dēļ, un, izmantojot veidlapu, cietušā persona varēs sazināties ar šīs vietnes īpašniekiem, lai noņemtu saturu no tīmekļa.

Pieaugušajiem paredzēts saturs

Bing piedāvā drošās meklēšanas iestatījumus, kas lielākajai daļai lietotāju dod iespēju iestatīt pieaugušajiem paredzētā satura filtrēšanas veidu, kuru viņi vēlas lietot meklēšanas rezultātiem. Bing vēlas izvairīties no piekļuves nodrošināšanas tādam saturam, kas var būt aizvainojošs vai kaitīgs, ja netiek pieprasīts. Pēc noklusējuma lielākajā daļā valstu vai reģionu drošās meklēšanas iestatījums ir Vidējs, kas ierobežo necenzētus vizuālos meklēšanas rezultātus, taču neierobežo necenzētu tekstu.

Piezīme

Dažādās valstīs vai reģionos var būt atšķirīgas vietējās tradīcijas, reliģiskās vai kultūras normas un vietējie likumi, kas attiecas uz pieaugušajiem paredzētā satura rādīšanu (vai meklēšanas rezultātiem, kuros ir piekļuve pieaugušo saturam). Tas var ietekmēt Bing noklusējuma drošās meklēšanas iestatījumus dažās valstīs. Mēs cenšamies atkārtoti izvērtēt šos iestatījumus atbilstoši vietējiem tiesību aktiem, tradīcijām un normām.

Brīdinājumi (neatļauta medikamentu un ļaunprogrammatūras pārdošana)

Ja pastāv būtisks sabiedrības apdraudējums, iegādājoties nedrošus, viltotus un citus neatļautus medikamentus tiešsaistē (neatļautas zāles), vai piekļūstot vietnēm, kas pamatoti tiek turētas aizdomās par tajās iekļautu ļaunprogrammatūru, Bing palīdzēs saviem lietotājiem pieņemt pārdomātus lēmumus. Ņemot vērā šo mērķi, mēs ievietojam vietnē Bing.com brīdinājumus, lai sniegtu lietotājiem plašāku informāciju par apdraudējumu, apmeklējot nedrošas vietnes. Mēs neliegsim lietotājam iespēju apmeklēt šīs vietnes. Taču brīdinājums pievērsīs lietotāju uzmanību riskiem un norādīs saites uz resursiem, kur varēs uzzināt vairāk par drošu zāļu izvēli tiešsaistē.

Neatļautu medikamentu izplatīšanas gadījumā šis brīdinājums tiks parādīts tad, ja Bing lietotājs izvēlas medikamentu vietni, kuru FDA uzskata par viltotu tiešsaistes aptieku, kas iesaistīta pretlikumīgas darbībās, piemēram, piedāvājot potenciāli bīstamas, neapstiprinātas un viltotu zīmolu recepšu zāles lietotājiem ASV.

Saistītās tēmas

Kešatmiņā saglabāto lapu noņemšana no pakalpojuma Bing
Pieprasījuma iesniegšana satura noņemšanai no pakalpojuma Bing
Ziņošana par pieaugušajiem paredzētu vai aizvainojošu saturu
Pieaugušajiem paredzētā satura bloķēšana, izmantojot drošo meklēšanu

See more videos...