Meklēšanas rezultātu atzīmēšana kartē

Izmantojiet vietas, lai saglabātu atrašanās vietas kartē un varētu ātri un viegli tām atkārtoti piekļūt.

Saglabājot vietu līdzeklī Manas vietas, varat pavisam vienkārši organizēt jums svarīgās vietas un pievērsties tām vēlāk. Veicot meklēšanu vai pārlūkošanu kartē, vienkārši meklējiet saglabāšanas opciju.

Lai skatītu līdzekli Manas vietas mobilajā ierīcē, apmeklējiet vietni Bing.com un augšējā labajā stūrī Bing izvēlnē atlasiet opciju Manas vietas. Vai arī vienkārši dodieties uz www.bing.com/maps/myplaces.

Saistītās tēmas

Par personīgo drošību, izmantojot līdzekli Manas vietas

See more videos...