Meklēšanas rezultātu saglabāšana pakalpojumā Bing

Saglabājiet Bing meklēšanas rezultātus un skatiet tos vienuviet jebkurā laikā un jebkurā ierīcē.

Saglabājiet Bing meklēšanas rezultātus un skatiet tos vienuviet jebkurā laikā un jebkurā ierīcē.

Kas ir lapa Saglabātie meklēšanas rezultāti?expando image

Meklēšanas rezultātus var saglabāt lapā Saglabātie meklēšanas rezultāti un vēlāk skatīt tos jebkurā ierīcē. Jūs varat saglabāt attēlu, vietu un iepirkumu meklēšanas rezultātus.

Kā saglabāt meklēšanas rezultātus, lai skatītu tos vēlāk?expando image

Kad pārlūkojat attēlu, videoklipu, vietu vai iepirkumu meklēšanas rezultātus pakalpojumā Bing, atlasiet simbolu [+] uz jebkura rezultāta, lai to pievienotu lapai Saglabātie meklēšanas rezultāti.

Kā skatīt meklēšanas rezultātus, ko saglabāju?expando image

Saglabātie meklēšanas rezultāti tiks parādīti lapā Saglabātie meklēšanas rezultāti. Lai to atvērtu, noklikšķiniet uz sadaļas Iestatījumi un pēc tam noklikšķiniet uz vienuma Saglabātie meklēšanas rezultāti.

Kā noņemt meklēšanas rezultātus, ko saglabāju?expando image

Lapā Saglabātie meklēšanas rezultāti noklikšķiniet uz simbola ••• uz jebkura meklēšanas rezultāta, ko vēlaties noņemt, un pēc tam noklikšķiniet uz vienuma Noņemt.

Kurš var skatīt meklēšanas rezultātus, ko saglabāju?expando image

Meklēšanas rezultāti, ko saglabājāt, ir redzami tikai jums. Lai skatītu visus meklēšanas rezultātus, ko saglabājāt, pierakstieties pakalpojumā Bing ar Microsoft kontu.

Vai ir obligāti jāpierakstās, lai piekļūtu meklēšanas rezultātiem, ko saglabāju?expando image

Ja pierakstījāties ar Microsoft kontu, saglabātos meklēšanas rezultātus varēsit skatīt jebkurā ierīcē. Nepierakstoties jūs joprojām varēsit saglabāt meklēšanas rezultātus, lai skatītu tos vēlāk, taču šie rezultāti tiks notīrīti, tiklīdz pārslēgsit pārlūkprogrammu vai notīrīsit sīkfailus.

Piezīme

Daži šeit aprakstītie līdzekļi un funkcijas pašreiz var nebūt pieejamas jūsu valstī vai reģionā.

See more videos...