Matikan atau hidupkan cadangan carian

Cara menunjukkan atau menyembunyikan cadangan yang muncul di bawah kotak carian.

Sebaik sahaja anda mula menaip carian, anak tetingkap cadangan carian secara automatik menunjukkan kepada anda cadangan berdasarkan pada apa yang telah anda masukkan.

Matikan cadangan carian

  • Pada halaman Tetapan, di bawah Carian, kosongkan kotak semak Lihat cadangan carian semasa anda menaip.

    Cadangan carian dimatikan sehingga anda mengosongkan kuki anda atau menghidupkannya kembali.

Hidupkan cadangan carian

  • Pada halaman Tetapan, di bawah Carian, pilih Lihat cadangan carian semasa anda menaip.

Sesetengah ciri dan kefungsian yang dihuraikan di sini mungkin tidak terdapat di negara atau rantau anda.

See more videos...