Pintasan papan kekunci

Gunakan pintasan papan kunci untuk membantu menggunakan Peta Bing dengan lebih berkesan.

Pintasan papan kekunci boleh menjimatkan masa anda semasa anda menggunakan Peta Bing.

Ke Tekan
Tukar ke paparan Jalan R
Tukar ke pandangan Udara A
Tukar ke pandangan Udara dengan label H
Tukar ke paparan mata Burung O
Tukar ke paparan mata Burung dengan label B
Tukar ke paparan Tinjauan Kelengkapan* S
Zum ke dalam TANDA CAMPUR (+)
Zum keluar TANDA TOLAK (-)
Putar ke kanan dalam paparan mata Burung CTRL + ANAK PANAH KANAN
Putar ke kiri dalam paparan mata Burung CTRL + ANAK PANAH KIRI

*Hanya tersedia di pasaran terpilih

See more videos...