Terjemah tapak web

Biar Bar Bing menterjemahkan laman web untuk anda secara automatik.

Bar Bing Penterjemah adalah perkhidmatan penterjemahan mesin percuma yang anda boleh gunakan untuk menterjemah teks pada tapak web dengan serta merta ke dalam bahasa lain. Bar Bing Penterjemah menggunakan Penterjemah Microsoft teknologi penterjemahan mesin statistik yang memetakan perkataan dan frasa yang diketahui ke dalam versi setaranya dalam bahasa lain. Penterjemahan mesin berguna untuk penutur bukan asli mendapatkan idea tentang maklumat pada tapak web, tetapi mesin bukanlah penutur asli dan teks yang diterjemahkan mesin tidak 100% tepat.

  1. Buka Internet Explorer.
  2. Navigasi ke halaman web yang anda mahu terjemahkan.
  3. Klik butang Terjemah Imej butang Terjemah pada Bar Bing pada Bar Bing.

    Jika anda tidak dapat melihat butang Terjemah, tambah butang tersebut pada Bar Bing. Untuk maklumat lanjut, lihat Pilih dan susun butang pada Bar Bing.

  4. Dalam bar Penterjemah di bahagian atas halaman, pilih bahasa yang anda ingin gunakan pada tapak web tersebut.

    Untuk melihat sebarang ayat yang diterjemahkan pada halaman web dalam bahasa asalnya, tunjuk pada terjemahannya.

Untuk maklumat lanjut tentang Bar Bing Penterjemah, pergi ke Laman Utama Penterjemah Microsoft. Untuk maklumat lanjut tentang bahasa yang disokong, menghantar maklum balas, atau soalan lain tentang Penterjemah Microsoft, lihat Bantuan Penterjemah Microsoft.

Nota
  • Jika anda melawat halaman web yang tertulis dalam bahasa lain selain daripada bahasa lalai penyemak imbas anda, Bar Bing Penterjemah secara automatik akan bertanya jika anda mahu menterjemahnya. Untuk menterjemah halaman web ke dalam bahasa lalai penyemak imbas anda, dalam makluman yang muncul di bawah kotak gelintaran Bar Bing, klik Ya.
  • Bar Bing Penterjemah kekal aktif sepanjang masa anda melihat pada halaman web yang sama. Apabila anda menavigasi ke halaman web yang lain, Bar Bing Penterjemah dinyahaktifkan sehingga anda memilih untuk menterjemah sekali lagi.

Topik Berkaitan

Mengenai Bar Bing

See more videos...