Afbeeldingen filteren op licentietype

Gebruik het licentiefilter om afbeeldingen te zoeken die mogelijk beschikbaar zijn voor persoonlijk of commercieel gebruik.

Wanneer u afbeeldingen zoekt die u kunt gebruiken, delen of aanpassen voor persoonlijk of commercieel gebruik, gebruikt u de licentiefilter. Deze filter is gebaseerd op het Creative Commons-licentiesysteem. Selecteer een filteroptie om afbeeldingsresultaten weer te geven die overeenkomen met uw beoogde gebruik.

Over filteren op licentie

Dit zijn de opties waarop u kunt filteren en hoe u deze kunt gebruiken:

  • Openbaar domein: de maker van de afbeelding heeft afstand gedaan van zijn/haar exclusieve rechten, voor zover toegestaan door de wet. Meer informatie hierover.
  • Mag worden gedeeld en gebruikt: u kunt de afbeeldingen delen en gebruiken. Het wijzigen of bewerken van de afbeeldingen is mogelijk niet toegestaan. Het is mogelijk ook niet toegestaan ze aan te passen, te delen en te gebruiken voor commerciële doeleinden. Met deze optie worden meestal de meeste resultaten gevonden.
  • Mag worden gedeeld en commercieel worden gebruikt: u kunt ze delen en gebruiken voor persoonlijke of commerciële doeleinden. Het wijzigen of bewerken voor persoonlijke of commerciële doeleinden is mogelijk niet toegestaan.
  • Mag worden aangepast, gedeeld en gebruikt: u kunt de afbeeldingen aanpassen, delen en gebruiken. Het is mogelijk niet toegestaan ze aan te passen, te delen en te gebruiken voor commerciële doeleinden.
  • Mag worden aangepast, gedeeld en commercieel worden gebruikt: u kunt ze aanpassen, delen en gebruiken voor persoonlijke of commerciële doeleinden. Met deze optie worden meestal de minste resultaten gevonden.

Nadat u een afbeelding hebt gevonden

Wanneer u een afbeelding vindt die u wilt gebruiken, gaat u naar de website waarvan deze afkomstig is en bepaalt u welke licentie van toepassing is voor de afbeelding. Ga vervolgens naar de Creative Commons-website en lees de licentie en de bijbehorende voorwaarden, beperkingen en kenmerkvereisten zorgvuldig door. Nadat u dit hebt uitgezocht, zou u op de hoogte moeten zijn van hoe en wanneer u de afbeelding kunt gebruiken.

Notitie

Bing controleert en garandeert niet dat een specifieke licentie van toepassing is op een afbeelding of dat u de afbeelding kunt gebruiken onder die licentie.

Als u vragen hebt over licenties, controleert u de veelgestelde vragen van Creative Commons.

Als de gefilterde resultaten afbeeldingen bevatten die niet overeenkomen met de geselecteerde licentie, klikt u onder aan de pagina met afbeeldingsresultaten op Feedback en laat u ons dit weten.

See more videos...