Verzoeken met betrekking tot privacy voor het blokkeren van resultaten in de EU indienen

optional_search_description

Op 13 mei 2014 verordende het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU) dat bepaalde gebruikers het recht hebben van zoekmachines te verlangen dat resultaten voor zoekopdrachten worden verwijderd die de naam van de persoon bevatten, indien deze resultaten ongeschikt, irrelevant, niet meer relevant of overdadig zijn. Als u een Europese ingezetene bent en u wilt verzoeken dat Microsoft zoekresultaten blokkeert die op Bing worden weergegeven naar aanleiding van zoekopdrachten op uw naam, verzoeken wij u dit formulier te gebruiken. Zie de aanvullende informatie hieronder voor blokkeringsverzoeken met betrekking tot sociale media.

Houd er rekening mee dat Bing de betroffen inhoud niet publiceert en hierover ook geen zeggenschap heeft. Het blokkeren van bepaalde zoekresultaten op Bing betekent niet dat de inhoud wordt verwijderd van internet. Als u wilt dat de inhoud wordt verwijderd van internet, raden wij u aan contact op te nemen met de webmaster van de site die de inhoud publiceert.

Wanneer u Bing als zoekmachine gebruikt is het raadzaam om de zoekresultaten niet te bewaren omdat sommige URL's die op dit moment nog in uw zoekresultaten voorkomen wellicht in de toekomst uit de lijst verwijderd worden doordat een individu een verzoek tot verwijdering indient. Zoekresultaten kunnen onvolledig zijn doordat Bing een verzoek tot verwijdering door een individu heeft ingewilligd.

We moedigen u aan volledige en relevante informatie te verstrekken voor elke toepasselijke vraag op het formulier. We gebruiken de informatie die u verstrekt om uw verzoek te evalueren. Mogelijk overwegen we ook andere informatiebronnen naast het formulier om de informatie die u verstrekt te verifiƫren of aan te vullen. Bij het doornemen van de informatie die door u is verstrekt, doet Microsoft haar uiterste best de privacy te verzekeren overeenkomstig onze privacyverklaring.

Overeenkomstig de verordening van het HJEU zal de informatie die u ons verstrekt, ons helpen het evenwicht te overwegen tussen uw individuele privacybelang en het openbare belang bij het beschermen van vrije meningsuiting en de gratis beschikbaarheid van informatie, conform het Europese recht. Dit betekent dat het indienen van een verzoek geen garantie biedt dat de resultaten van een bepaalde zoekopdracht zullen worden geblokkeerd. We werken nauw samen met de lokale autoriteiten op het gebied van gegevensbeveiliging om ervoor te zorgen dat onze aanpak om te bepalen welke zoekresultaten geblokkeerd moeten worden, consistent is met toekomstige richtlijnen ten aanzien van de implementatie van deze verordening van het HJEU. Als u het niet eens bent met onze beslissing ten aanzien van uw aanvraag om bepaalde zoekresultaten te blokkeren, kunt u contact opnemen met uw lokale autoriteit op het gebied van gegevensbeveiliging.

Gezien de vele vragen die al zijn gesteld over de implementatie van de recente verordening van het HJEU, kunnen het formulier en de betreffende processen worden gewijzigd aan de hand van aanvullende richtlijnen. Ingediende verzoeken kunnen in de loop der tijd opnieuw worden geƫvalueerd.

Bing heeft aanvragen ontvangen om gebruikersprofielen, foto's en URL's die zijn gekoppeld aan verschillende sociale mediasites te blokkeren in de zoekresultaten op Bing. Als u inhoud hebt gemaakt of geplaatst op sociale mediasites en u wilt deze inhoud blokkeren in, verwijderen uit of minder zichtbaar maken in de zoekresultaten, zowel op Bing als op andere zoekmachines, kunt u het beste eerst de hulpmiddelen om inhoud te verwijderen gebruiken die deze sociale mediasites ter beschikking stellen. Deze hulpmiddelen en processen bieden waarschijnlijk de meest effectieve manier om de inhoud van sociale media uit de zoekresultaten te verwijderen.

See more videos...