Hoe Bing zoekresultaten levert

Waarom we resultaten of koppelingen naar websites of inhoud met kindermisbruik, spam, beschermde inhoud, smadelijke inhoud, privé-inhoud of, in bepaalde landen, inhoud voor volwassenen verwijderen.

Het belangrijkste doel van een online zoekmachine als Bing is om gebruikers de meest relevante zoekresultaten van internet te presenteren en ze daarmee eenvoudig toegang te geven tot kwalitatief goede inhoud van webuitgevers. Daartoe speurt Bing automatisch het web af om een index op te bouwen van nieuwe en bijgewerkte pagina's (of URL's), en die weer te geven als een verzameling zoekresultaten die relevant zijn voor de zoekopdracht of actie van de gebruiker. De inhoud van deze pagina's kan verwijzen naar verschillende online bronnen en inhoud, of zelf bronnen en inhoud bevatten, waaronder websites, afbeeldingen, video's en documenten. De zoekresultaten die worden weergegeven, worden gegenereerd met behulp van computeralgoritmen die de door u ingevoerde zoektermen koppelen aan resultaten in onze index. Over het algemeen proberen we een zo uitgebreid en nuttig mogelijke verzameling van zoekresultaten weer te geven. We ontwikkelen en verbeteren onze algoritmen continu, zodat we u kunnen voorzien van de relevantste en nuttigste resultaten.

Bing is een service die werkt op basis van algoritmen. De service heeft geen invloed op de werking of het ontwerp van de geïndexeerde websites en op wat geïndexeerde websites publiceren. Zolang de website informatie beschikbaar blijft stellen op internet, zal deze informatie publiekelijk beschikbaar zijn voor anderen via Bing of andere zoekmachines.

Notitie

Als de informatie al is verwijderd van de website maar nog steeds wordt weergegeven in de zoekresultaten van Bing, kunt u het hulpprogramma voor het verwijderen van inhoud gebruiken om een verzoek in te dienen voor het verwijderen van een pagina of van verouderde cachegegevens. Ga naar de webpagina met Help-informatie en procedures voor Bing Webmaster (Engels) voor meer informatie over het hulpprogramma voor het verwijderen van inhoud.

Microsoft respecteert de vrijheid van meningsuiting. Als Microsoft verzoeken ontvangt om inhoud te verwijderen van individuen, bedrijven en overheden, kan Bing in een klein aantal gevallen besluiten resultaten te verwijderen, gebruikers te wijzen op bepaalde risico's of gebruikers de mogelijkheid te geven hun inhoud aan te passen. Dat zijn gevallen waarbij er zorgen bestaan die te maken hebben met kwaliteit, veiligheid, gebruikersverzoeken, relevante wetten en/of openbare beleidsregels. Bing verwijdert zoekresultaten alleen op basis van een klein aantal omstandigheden en voorwaarden, om te voorkomen dat Bing de toegang van gebruikers tot relevante informatie beperkt.

Hieronder beschrijven we de manieren waarop en wanneer Bing dat doet. Wanneer zoekresultaten worden verwijderd, streeft Bing ernaar transparant te zijn over de verwijdering. Daaronder valt ook een melding van de verwijdering aan gebruikers, onder aan de pagina met zoekresultaten. Daarnaast publiceren we informatie over het verwijderen van zoekresultaten door Bing als onderdeel van Microsoft Rapport Aanvragen voor de verwijdering van inhoud.

Juridische verzoeken van overheden, individuen of anders

In sommige landen of regio's is wet- of regelgeving actief die van toepassing is op aanbieders van zoekmachines, die vereist dat we de toegang tot bepaalde geïndexeerde pagina's beperken. Sommige van die wetten staan specifieke individuen of entiteiten ook toe om te eisen resultaten te verwijderen (bijvoorbeeld vanwege inbreuk op auteursrecht, laster, smaad, informatie waarmee de identiteit van de afnemer kan worden vastgesteld, aanzetten tot haat, of inbreuk op andere persoonlijke rechten), terwijl andere wetten worden toegepast en uitgevoerd door de overheid.

Wanneer Microsoft een verzoek of eis ontvangt, weegt Bing de steun voor de vrijheid van meningsuiting en voor vrije toegang tot relevante informatie af tegen de naleving van de plaatselijke wetgeving. We bekijken en beoordelen het verzoek of de eis, inclusief de reden en grondslag voor het verzoek of de eis, de autoriteit of de rechten van de eisende partij, onze beleidsregels die van toepassing zijn en onze toezeggingen aan onze gebruikers met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting. Vervolgens bepalen we of en in welke mate we toegang tot de inhoud moeten verwijderen.

Voorbeelden van juridische verzoeken met algemene benaderingen

Materiaal met kindermisbruik

De productie en verspreiding van, en toegang tot, materiaal met kindermisbruik wordt universeel afgekeurd en is doorgaans illegaal. Kindermisbruik is helaas van alle tijden, maar internet biedt nieuwe mogelijkheden aan degenen die misdrijven begaan tegen kinderen. Bing werkt samen met andere technologiebedrijven en sectoren, justitie en politie, en overheidsinstellingen en non-gouvernementele organisaties om een einde te maken aan de verspreiding van deze weerzinwekkende inhoud op internet. Een van de manieren waarop we dat doen, is door pagina's te verwijderen die zijn beoordeeld door betrouwbare instanties (of geïdentificeerd via Microsoft PhotoDNA) en waarvan is vastgesteld dat ze seksuele uitbuiting of misbruik van kinderen bevatten of eraan gerelateerd zijn.

In het bijzonder verwijderen we pagina's uit onze index die door de Internet Watch Foundation (VK), NCMEC (VS) of FSM (Duitsland), in hun oordeel in goed vertrouwen, zijn aangemerkt als koppelingen die inhoud met kindermisbruik hosten of toegang bieden hiertoe. Het verwijderen van deze koppelingen uit weergegeven zoekresultaten blokkeert niet de toegang ertoe via internet of via andere methoden dan Bing, maar het beperkt de mogelijkheden van diegenen die ernaar op zoek zijn of ervan kunnen profiteren.

Inbreuk op auteursrecht

Bing moedigt respect aan voor intellectueel eigendom, waaronder auteursrecht. Tegelijkertijd onderkennen we de rechten van gebruikers om gebruik te maken van manieren die geoorloofd kunnen zijn onder relevante auteursrechten. Bing kan uit zijn zoekresultaten koppelingen naar webpagina's verwijderen die materiaal bevatten dat de rechten schendt van de eigenaar van auteursrechtelijke beschermde inhoud, wanneer we een juridisch afdoende kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht ontvangen van de eigenaar van de auteursrechten of zijn of haar gemachtigd vertegenwoordiger.

Als u eigenaar van auteursrechten bent en om redenen van intellectueel eigendom bezwaar maakt tegen de inhoud van een website waarnaar een koppeling is ingesteld door Bing of door een advertentie van Bing, raadpleeg dan onze Pagina Inbreuk melden.

Kwaliteit, veiligheid en gebruikersverzoeken

In bepaalde omstandigheden die te maken hebben met kwaliteit, veiligheid en verzoeken van onze gebruikers, kan Bing besluiten bepaalde resultaten te verwijderen, of gebruikers te waarschuwen of informeren, of opties te bieden voor het aanpassen van resultaten.

Voorbeelden van kwaliteit, veiligheid en gebruikersverzoeken

Spam

Sommige pagina's in de index van Bing blijken pagina's te zijn met weinig of geen waarde voor gebruikers en kunnen ook kenmerken vertonen die kunstmatig de manier waarop zoek- en reclamesystemen werken manipuleren om zo een vertekend beeld te geven van hun relevantie ten opzichte van pagina's die meer relevante informatie bevatten. Sommige van deze pagina's bevatten alleen reclame en/of koppelingen naar andere websites die voornamelijk reclame bevatten, en geen of slechts oppervlakkige inhoud bevatten die gerelateerd is aan de zoekopdracht. Om de zoekervaring voor gebruikers te verbeteren en meer relevante inhoud te leveren, kan Bing zulke weergegeven zoekresultaten verwijderen, of Bing-algoritmen aanpassen om prioriteit te geven aan pagina's die nuttiger en relevanter zijn in zoekresultaten.

Gevoelige persoonlijke gegevens, inclusief het verspreiden van intieme afbeeldingen zonder wederzijdse instemming

Van tijd tot tijd bevatten websites die publiekelijk beschikbaar zijn, gewild of ongewild gevoelige persoonlijke informatie die ter beschikking is gesteld zonder de toestemming van de geïdentificeerde persoon of in omstandigheden die veiligheids- of privacyrisico's met zich meebrengen. Voorbeelden hiervan zijn het onbedoeld ter beschikking stellen van persoonlijke documenten, telefoonnummers, identificatienummers en wat daarmee in verband staat, of het opzettelijk en met kwade opzet ter beschikking stellen van e-mailwachtwoorden, creditcardnummers, of andere gegevens die bedoeld zijn om te worden gebruikt voor fraude of hacken. Bij bevestiging zal Bing deze zoekresultaten verwijderen.

Een ander voorbeeld is wanneer iemand erotische afbeeldingen van een ander online deelt zonder de toestemming van die persoon. Cultureel gezien is dit een grove inbreuk op iemands privacy, en het wordt vaak ‘wraakporno’ genoemd. Om slachtoffers de controle over hun afbeeldingen en privacy terug te geven, kan Bing na beoordeling besluiten koppelingen naar wraakpornoafbeeldingen en -video's te verwijderen uit de zoekresultaten. Als slachtoffers ongeoorloofde foto's en video's willen melden, kunnen ze daartoe een formulier invullen op onze rapporteringswebpagina.

Zoals aangegeven op het formulier blijft informatie beschikbaar op internet, zelfs als Bing een relevant zoekresultaat heeft verwijderd. De eigenaar van een website is in de beste positie om privacybezwaren af te handelen met betrekking tot de informatie die de site publiceert. Het formulier wijst slachtoffers erop contact op te nemen met de eigenaars van deze websites om de daadwerkelijke inhoud van internet te verwijderen.

Inhoud voor volwassenen

Bing biedt Veilig Zoeken-instellingen, waarmee de meeste gebruikers het type filter kunnen instellen voor inhoud voor volwassenen dat ze willen toepassen op hun zoekresultaten. Bing wil voorkomen dat er ongevraagd inhoud wordt afgeleverd die aanstootgevend of schadelijk kan zijn. Standaard is Veilig Zoeken in de meeste landen en regio's ingesteld op Gemiddeld. Daarmee worden visueel expliciete zoekresultaten beperkt, maar niet de weergave van expliciete tekst.

Notitie

Verschillende landen of regio's kunnen verschillende lokale gebruiken, religieuze of culturele normen, of juridische beperkingen stellen aan de weergave van inhoud voor volwassenen (of zoekresultaten die toegang bieden tot inhoud voor volwassenen). In sommige landen of regio's kan dat invloed hebben op de standaardinstellingen van Veilig Zoeken van Bing. We streven ernaar deze instellingen opnieuw te beoordelen naarmate de relevante lokale wetten, gebruiken en normen zich ontwikkelen.

Waarschuwingen (illegale verkoop van farmaceutische producten, malware)

Wanneer er een reëel gevaar voor het publiek kan ontstaan door de aankoop van onveilige, valse en andere illegale middelen (illegale farmaceutische producten) of door sites te openen waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat ze malware bevatten, wil Bing onze gebruikers helpen weloverwogen beslissingen te nemen. Met dat doel in ons achterhoofd hebben we een aantal waarschuwingen verzameld op Bing.com om onze gebruikers meer informatie te geven over de gevaren van het bezoeken van onveilige sites. We voorkomen niet dat een gebruiker de sites bezoekt. De waarschuwing stelt gebruikers wel op de hoogte van de gevaren en biedt koppelingen naar bronnen waar de gebruiker meer informatie kan krijgen over het kiezen van een veilige online apotheek.

Voor illegale farmaceutische producten verschijnt deze waarschuwing als een gebruiker van Bing een farmaceutische site kiest die door de FDA is aangemerkt als een online nepapotheek die zich bezighoudt met illegale activiteiten, zoals het bieden van mogelijk gevaarlijke, niet-goedgekeurde en verkeerd gelabelde op recept verkrijgbare geneesmiddelen aan gebruikers uit de VS.

Verwante onderwerpen

Pagina's in de cache van Bing verwijderen
Een verzoek indienen om inhoud van Bing te verwijderen
Inhoud voor volwassenen of aanstootgevende inhoud melden
Blokkeer inhoud voor volwassenen met Veilig Zoeken

See more videos...