Avanserte søkenøkkelord

Avanserte nøkkelord kan hjelpe deg å avgrense søket, slik at du bare ser søkeresultatene du vil ha.

Vil du bruke mindre tid på å sortere irrelevante resultater? Avanserte nøkkelord kan gi deg bedre søkeresultater slik at du finner det du ønsker. Bruk følgende nøkkelord som hjelp til å begrense og fokusere søkene:

Nøkkelord Definisjon Eksempel
contains: Konsentrerer resultatene om nettsteder som har koblinger til de filtypene du angir. Hvis du vil søke etter nettsteder som inneholder koblinger til Windows Media Audio-filer (WMA-filer), skriver du music contains:wma.
ext: Returnerer bare nettsider med den filtypen som du angir. Hvis du bare vil finne rapporter som er opprettet i DOCX-format, skriver du inn emnet etterfulgt av ext:docx.
filetype: Returnerer bare nettsider opprettet i den filtypen du angir. Hvis du vil finne rapporter som er opprettet i PDF-format, skriver du inn emnet etterfulgt av filetype:pdf.
inanchor: eller inbody: eller intitle: Disse nøkkelordene returnerer nettsider som inneholder det angitte ordet i metadataene, for eksempel henholdsvis anker, brødtekst eller tittel på nettstedet. Angi bare ett ord per nøkkelord. Du kan sette sammen flere nøkkelordoppføringer etter behov. Hvis du vil finne nettsider som inneholder "msn" i ankeret og ordene "spaces" og "magog" i brødteksten, skriver du inanchor:msn inbody:spaces inbody:magog.
ip: Finner nettsteder som drives av en bestemt IP-adresse. IP-adressen må bestå av fire tall adskilt med punktum. Skriv inn nøkkelordet ip: etterfulgt av IP-adressen til nettstedet. Skriv inn IP:207.46.249.252.
language: Returnerer nettsider for et bestemt språk. Oppgi språkkoden rett etter nøkkelordet language:. Hvis du bare vil se nettsider om antikviteter på engelsk, skriver du "antiques" language:en.
loc: eller location: Returnerer nettsider fra et bestemt land eller region. Oppgi koden for land eller område rett etter nøkkelordet loc:. Hvis du vil konsentrere søket om to eller flere språk, bruker du en logisk OR-operator for å gruppere språkene. Hvis du vil se nettsider om skulpturer fra USA eller Storbritannia, skriver du sculpture (loc:US OR loc:GB). For å få en liste over språkkodene du kan bruke med Bing, kan du se Koder for land, område og språk.
prefer: Legger vekt på et søkeord eller en annen operator for å bidra til konsentrere søkeresultatene. Hvis du vil finne resultater om fotball, men som hovedsakelig handler om organisasjoner, skriver du football prefer:organization.
site: Returnerer nettsider som tilhører det angitte nettstedet. Hvis du vil konsentrere søket om to eller flere domener, bruker du en logisk OR-operator for å gruppere domenene. Du kan bruke site: for å søke etter webdomener, toppnivådomener og kataloger som ikke er mer enn to nivåer ned. Du kan også søke etter nettsider som inneholder et angitt søkeord på et nettsted. Hvis du vil se nettsider om hjertesykdommer på nettstedene til BBC eller CNN, skriver du "heart disease" (site:bbc.co.uk OR site:cnn.com). Hvis du vil finne nettsider om PC-versjonen av Halo på nettstedet til Microsoft, skriver du site:www.microsoft.com/games/pc halo.
feed: Finner RSS- eller Atom-feeder på et nettsted for ordene du søker etter. Hvis du vil finne RSS- eller Atom-feeder om fotball, skriver du feed:football.
hasfeed: Finner nettsteder som inneholder en RSS- eller Atom-feed på et nettsted for ordene du søker etter. Hvis du vil finne nettsider på nettstedet til New York Times som inneholder RSS- eller Atom-feeder, skriver du site:www.nytimes.com hasfeed:football.
url: Sjekker om det oppførte domenet eller webadressen finnes i Bing-indeksen. Hvis du vil kontrollere om Microsoft-domenet finnes i indeksen, skriver du url:microsoft.com.
Notater
  • Ikke skriv mellomrom etter kolon i disse nøkkelordene.
  • Noen funksjoner som beskrives her, er kanskje ikke tilgjengelige i ditt land eller område.

Beslektede emner

Avanserte søkealternativer

See more videos...