Avanserte søkealternativer

Bruk symboler for å tilpasse søket og avgrense søkeresultatene.

Finn det du leter etter, raskere. Bruk følgende symboler for raskt å endre søkeordene eller søkefunksjonen:

Symbol Funksjon
+ Søker etter nettsider som inneholder alle ordene som står foran +-symbolet. Lar deg også inkludere ord som vanligvis blir ignorert.
" " Søker etter de nøyaktige ordene i en frase.
() Søker etter eller utelater nettsider som inneholder en gruppe ord.
AND eller og Søker etter nettsider som inneholder alle ordene eller frasene.
NOT eller Utelater nettsider som inneholder et ord eller en frase.
OR eller | Søker etter nettsider som inneholder et av ordene eller frasene.
Notater
 • Alle søk er AND-søk som standard.
 • Du må skrive operatorene NOT og OR med store bokstaver. Ellers vil Bing ignorere dem som stoppord, som er vanlige ord og tall som blir utelatt for å gjøre fulltekstsøk raskere.
 • Stoppord og alle skilletegn, unntatt symbolene som er nevnt i dette emnet, ignoreres med mindre de står i anførselstegn eller etter symbolet +.
 • Bare de 10 første ordene brukes for å finne søkeresultater.
 • Ordgruppering og boolske operatorer støttes i følgende foretrukne rekkefølge:
  • ()
  • ""
  • NOT – +
  • AND og
  • OR |
 • Fordi OR er operatoren med lavest prioritet, bør du sette OR-ord i parentes når de kombineres med andre operatorer i et søk.
 • Noen funksjoner som beskrives her, er kanskje ikke tilgjengelige i ditt land eller område.

Beslektede emner

Avanserte søkenøkkelord
Prioritet for operatorer

See more videos...