Ta vare på sikkerheten når du ser på videoer

Lær hvordan du kan bruke Tryggere for familien-innstillingene på Microsofts sikkerhetsnettsted.

Innholdet som er tilgjengelig på nettstedet Bing Video, kommer fra en rekke medieleverandører.

Som alltid bør foreldre sørge for egnede kontroller på datamaskinen for å kunne styre hva barna deres kan gjøre på datamaskinen. Vi oppfordrer alle foreldre og verger som vil begrense tilgangen til Bing Video, til å gjøre dette ved hjelp av de nettbaserte sikkerhetsressursene som er beskrevet på YouthSpark-nettside.

See more videos...