Hvordan Bing leverer søkeresultater

Hvorfor vi fjerner resultater eller koblinger til nettsteder eller innhold som inneholder misbruk av barn, spam, beskyttet innhold, ærekrenkende innhold, privat innhold eller, i enkelte land eller områder, vokseninnhold.

Akkurat som en Internett-søkemotor er hovedmålet til Bing å koble brukere til de mest relevante søkeresultatene fra nettet, for å sørge for enkel tilgang til kvalitetsinnhold produsert av utgivere på nettet. For å gjøre dette kravlesøker Bing Internett automatisk for å bygge en indeks med nye og oppdaterte sider (eller URL-adresser) som vises som et sett med søkeresultater som er relevante for et søk eller en handling som er startet av brukeren. Innholdet på disse sidene kan referere til eller inneholde diverse elektroniske ressurser og innhold, deriblant nettsteder, bilder, videoer, dokumenter og andre elementer. Søkeresultater genereres ved hjelp av datamaskinalgoritmer til å samsvarer søkeordene du angir, med resultater i indeksen vår. Generelt prøver vi å levere en så omfattende og nyttig samling av viste søkeresultater som vi kan. Vi utformer – og forbedrer fortløpende – algoritmene våre slik at de produserer relevante og nyttige resultater.

Som en tjeneste drevet av algoritmer styrer ikke Bing driften eller utformingen av de indekserte nettstedene, og det har ingen kontroll over hva som publiseres på indekserte nettsteder. Så lenge nettstedet fortsetter å gjøre informasjonen tilgjengelig på nettet og for kravlesøkemotorer, vil informasjonen være allment tilgjengelig via Bing eller andre søkemotorer.

Notat

Hvis informasjonen allerede har blitt fjernet fra nettstedet, men fortsatt vises i søkeresultatene fra Bing, kan du bruke verktøyet Innholdsfjerning til å sende inn en forespørsel om fjerning av nettside eller av utdatert hurtigbufret side. Vil du vite mer om verktøyet Innholdsfjerning, kan du gå til Bing-hjelpen for nettredaktører.

Microsoft respekterer ytringsfriheten. Hvis Microsoft mottar forespørsler om å fjerne innhold fra enkeltpersoner, bedrifter og myndigheter, i begrensede tilfeller, der det er snakk om vurderinger av kvalitet, sikkerhet, brukeretterspørsel, relevant lovverk og/eller offentlige forskrifter, kan Bing fjerne resultater, informere brukere om bestemte risikoer eller gi brukerne alternativer for å skreddersy innholdet. Bing begrenser fjerning av søkeresultater til bestemte omstendigheter og betingelser, for å unngå at Bing begrenser brukernes tilgang til relevant informasjon.

Nedenfor beskriver vi hvordan og når Bing gjør dette. Når søkeresultater fjernes, gjenspeiles fjerningen i Bing. Dette omfatter at brukerne blir varslet om fjerning av søkeresultater nederst på siden. I tillegg publiserer vi informasjon om fjerning av søkeresultater av Bing som en del av Microsoft Rapport for forespørsel om fjerning av innhold.

Juridiske forespørsler fra myndigheter, enkeltpersoner og andre instanser

Enkelte land/områder kan ha lovverk eller forskrifter som gjelder for leverandører av søketjenester, og som krever fjerning av tilgang til visse indekserte sider. Enkelte av disse lovene tillater spesifikke enkeltpersoner eller entiteter å forlange fjerning av resultater (for eksempel ved brudd på opphavsrettigheter, injuriesaker, ærekrenkelser, personlig identifiserbar informasjon, hatefulle ytringer eller andre personlige rettigheter), mens andre administreres og håndheves av myndighetene.

Når Microsoft mottar en forespørsel eller et krav, må støtten for ytringsfrihet og fri tilgang til relevant innhold i Bing balanseres med overholdelse av lokalt lovverk. Vi går gjennom og vurderer forespørselen eller kravet, inkludert årsaken til og grunnlaget for forespørselen eller kravet, autoriteten eller rettighetene til den forespørrende parten, våre aktuelle policyer og forpliktelser for brukerne våre med hensyn til ytringsfriheten, og vi avgjør om og i hvilken grad vi bør fjerne tilgangen til innholdet.

Eksempler på juridiske forespørselsområder som gjelder globalt

Materialer med seksuelt misbruk av barn

Produksjon og distribusjon av, og tilgang til, materialer med seksuelt misbruk av barn fordømmes universalt og er generelt ulovlig. Misbruk av barn er dessverre ikke noe nytt, men Internett gir nye muligheter til personer som forbryter seg mot barn. Bing arbeider med andre i teknologi- og bransjegrupper, håndhevelse av loven og med offentlige og private organisasjoner for å bidra til å stoppe spredningen av slikt forferdelig innhold på nettet. En av måtene vi gjør dette på, er ved å fjerne sider som har blitt gjennomgått av troverdige byråer (eller identifisert via Microsoft PhotoDNA) og funnet å inneholde eller relatere til seksuelt misbruk eller utnyttelse av barn.

Det kan spesielt nevnes at vi fjerner sider fra indeksen vår som er indentifisert av Internet Watch Foundation (Storbritannia), NCMEC (USA) og FSM (Tyskland) som, etter deres skjønn i beste mening, er vert for eller leverandører av tilgang til materiale med seksuelt misbruk av barn. Fjerning av disse koblingene fra søkeresultatene blokkerer ikke tilgang til materialet på Internett, og det kan også oppdages på andre måter enn via Bing, men det reduserer muligheten til at personer søker det frem eller tjener penger på det.

Brudd på opphavsrettighet

Bing oppfordrer til respekt for åndsverk, inkludert opphavsrettigheter, samtidig som vi også anerkjenner rettigheten til brukere å engasjere seg i bruksområder som kan være tillatt under aktuelt lovverk om opphavsrettighet. Bing kan fjerne koblinger i søkeresultatene til nettsider som inneholder materiale som bryter rettighetene til eierne av opphavsrettbeskyttet innhold, så lenge vi får en juridisk holdbar melding om bruddet på opphavsrettigheten fra eieren av opphavsrettigheten eller en autorisert agent.

Hvis du eier en opphavsrettighet og har en bekymring angående åndsverk om innholdet på et nettsted som Bing eller en annonse i Bing kobler til, kan du se Side for rapportering av krenkelse.

Kvalitet, sikkerhet og etterspørsel fra brukere

I enkelte tilfeller relatert til kvalitet, sikkerhet og hva brukerne våre ønsker, kan Bing bestemme seg for å fjerne enkelte resultater, eller vi kan advare eller informere brukerne eller sørge for alternativer for å skreddersy resultater.

Eksempler på kvalitet, sikkerhet og etterspørsel fra brukere

Søppelpost

Noen sider som registreres i Bing-indeksen, viser seg å være sider av liten eller ingen verdi for brukerne, og de kan også ha egenskaper som kunstig manipulerer virkemåten til søke- og annonseringssystemene for å forvrenge relevansen deres i forhold til sider som tilbyr mer relevant informasjon. Enkelte slike sider inneholder bare annonser og/eller koblinger til andre nettsteder som inneholder for det meste annonser, og intet eller bare overflatisk innhold som er relevant for søkeemnet. For å gi forbrukerne en bedre søkeopplevelse og levere mer relevant innhold kan Bing fjerne slike viste søkeresultater, eller justere Bing-algoritmene til å prioritere mer nyttige og relevante sider i viste søkeresultater.

Sensitiv personlig informasjon, inkludert distribusjon av intime bilder uten samtykke

Fra tid til annen vil nettsider som er offentlig tilgjengelige, bevisst eller ikke, inneholde sensitiv personlig informasjon som er publisert uten samtykke fra enkeltpersonen som identifiseres, eller i omstendigheter som skaper risiko for sikkerheten eller personvernet. Eksempler på dette er utilsiktet publisering av private registre, private telefonnumre, identifikasjonsnumre og lignende, eller forsettlig publisering av e-passord, påloggingsinformasjon, kredittkortnumre eller andre data som skal brukes til svindel eller hacking. Ved bekreftelse vil Bing fjerne slike søkesøkeresultater.

Et annet eksempel er når noen deler seksuelle bilder av en annen person på nettet uten samtykke fra vedkommende. Kulturelt sett er dette en grov krenkelse av en persons privatliv og blir generelt kalt for "hevnporno". For å hjelpe ofrene med å få tilbake kontrollen over bilder og personvern kan Bing, etter å ha gått gjennom saken, fjerne koblinger til bilder og videoer av typen "hevnporno" fra søkeresultater. For å rapportere om uautoriserte bilder og videoer på nettet må ofrene fylle ut et skjema på nettsiden for rapportering.

Som notert på skjemaet, vil informasjon fortsatt være tilgjengelig på nettet, selv om Bing har fjernet et relevant søkeresultat. Eieren av nettstedet er best egnet til å håndtere personvernbekymringer om informasjonen som publiseres, og skjemaet henviser ofrene til å kontakte disse eierne for å fjerne innhold fra nettet.

Innhold for voksne

Du kan angi Sikkert søk-innstillinger i Bing. Ved hjelp av disse kan de fleste brukerne angi hvordan de ønsker å filtrere innhold for voksne i søkeresultatene. Bing ønsker å unngå å levere innhold som kan være støtende eller skadelig, når det ikke er bedt om slikt innhold. Som standard er Sikkert søk angitt til Moderat i de fleste land eller områder, som begrenser visuelt eksplisitte søkeresultater, men som ikke begrenser eksplisitt tekst.

Notat

I de enkelte land eller områder kan det være forskjellige lokale skikker, religiøse eller kulturelle normer eller lokale lover angående visning av innhold for voksne (eller søkeresultater med tilgang til innhold for voksne). Dette kan virke inn på standardinnstillingene i Sikkert søk for Bing i enkelte land/områder. Vi strekker oss langt for å revurdere disse innstillingene etter hvert som relevante lokale lover, skikker og normer utvikler seg.

Advarsler (ulovlig salg av legemidler, skadelig programvare)

Når det er en betydelig fare for alvorlig skade for publikum gjennom kjøp av utrygge, falske og andre ulovlige substanser på nettet (ulovlige legemidler) eller tilgang til nettsteder der det er skjellig grunn til mistanke om at de inneholder skadelig programvare, ønsker Bing å hjelpe brukerne til å foreta velinformerte beslutninger. Med tanke på dette målet har vi utformet et sett med advarsler på Bing.com for å gi brukerne mer informasjon om farene ved å besøke utrygge nettsteder. Vi vil ikke forhindre en bruker fra å besøke nettstedene. Advarselen vil imidlertid gjøre brukerne oppmerksomme på farene og inneholde koblinger til ressurser der brukerne kan finne ut mer om hvordan de velger et sikkert apotek på nettet.

For ulovlige legemidler vises denne advarselen hvis en Bing-bruker velger et nettsted med legemidler som er registrert av FDA som et falskt apotek på nettet som er engasjert i ulovlige aktiviteter, som for eksempel tilby potensielt farlige, ikke godkjente eller reseptbelagte medisiner med feil merking for brukere i USA.

Beslektede emner

Fjerne hurtigbufrede sider fra Bing
Sende en forespørsel om å fjerne innhold fra Bing
Rapportere vokseninnhold eller støtende innhold
Blokkere vokseninnhold med Sikkert søk

See more videos...