Oversette webområder

La Bing-verktøylinjen oversette nettsider automatisk for deg.

Bing-verktøylinjen Translator er en gratis maskinoversettelsestjeneste du kan bruke til umiddelbart å oversette teksten på webområder til et annet språk. Oversetting på Bing-verktøylinjen bruker Microsoft Translator-teknologien for statistisk maskinoversettelse, som oversetter ord og uttrykk til tilsvarende ord og uttrykk på andre språk. Maskinoversettelse kan være nyttig for å forstå essensen av innholdet på et nettsted når man ikke kan språket. En maskin er imidlertid ingen ekspert, og maskinoversatt tekst er ikke nødvendigvis helt korrekt.

  1. Åpne Internet Explorer.
  2. Gå til websiden du vil oversette.
  3. Klikk Oversett-knappen Bilde av Oversett-knappen på Bing-verktøylinjen på Bing-verktøylinjen.

    Hvis du ikke ser Oversett-knappen, kan du legge den til på Bing-verktøylinjen. Vil du vite mer, kan du se Velge og organisere knapper på Bing-verktøylinjen.

  4. I Translator-linjen øverst på siden velger du språket du vil oversette webområdet til.

    Hvis du vil se en oversatt setning på websiden på det opprinnelige språket, peker du bare på oversettelsen.

Vil du vite mer om Oversetting på Bing-verktøylinjen, kan du gå til nettsiden om Microsoft Translator. Vil du vite mer om språkene som støttes, sende tilbakemelding eller ha svar på andre spørsmål om Microsoft Translator, kan du se Microsoft Translator-støtte.

Notater
  • Hvis du går til en webside på et annet språk enn standard nettleserspråk, spør Bing-verktøylinjen Translator automatisk om du vil oversette den. Hvis du vil oversette websiden til standard nettleserspråk, går du til varselet som vises under søkeboksen i Bing-verktøylinjen. Klikk Ja.
  • Oversetting på Bing-verktøylinjen forblir på så lenge du ser på den samme nettsiden. Når du går til en annen webside, slås Bing-verktøylinjen Translator av helt til du velger å oversette noe igjen.

Beslektede emner

Om Bing-verktøylinjen

See more videos...