Słowa kluczowe wyszukiwania zaawansowanego

Zaawansowane słowa kluczowe pozwalają zawęzić wyszukiwanie, aby wyświetlić tylko żądane wyniki wyszukiwania.

Chcesz tracić mniej czasu na sortowanie wyników niezwiązanych z tematem? Zaawansowane słowa kluczowe pozwalają uzyskać lepsze wyniki wyszukiwania, bo znajdowane są tylko potrzebne informacje. Następujące słowa kluczowe umożliwiają ograniczenie zakresu i doprecyzowanie wyszukiwania:

Słowo kluczowe Definicja Przykład
contains: Wyniki będą dotyczyć witryn, na których znajdują się łącza do podanych typów plików. Aby wyszukać witryny sieci Web, które zawierają łącza do plików Windows Media Audio (.wma), wpisz muzyka contains:wma.
ext: Zwraca tylko strony internetowe z podanymi rozszerzeniami nazw plików. Aby znaleźć tylko raporty utworzone w formacie DOCX, wpisz temat, a następnie ext:docx.
filetype: Zwraca tylko strony internetowe utworzone w podanym typie pliku. Aby znaleźć raporty utworzone w formacie PDF, wpisz temat, a następnie filetype:pdf.
inanchor: lub inbody: lub intitle: Te słowa kluczowe zwracają strony internetowe, które zawierają podany termin w metadanych, takich jak kotwica (anchor) i treść (body), lub w tytule witryny. Dla danego słowa kluczowego podaj tylko jeden termin. W razie potrzeby możesz utworzyć ciąg z wielu wpisów słów kluczowych. Aby znaleźć strony internetowe zawierające termin „msn” w kotwicy oraz terminy „miejsca” i „magog” w treści, wpisz inanchor:msn inbody:miejsca inbody:magog.
ip: Wyszukuje witryny znajdujące się pod konkretnymi adresami IP. Adres IP musi mieć format czterech członów oddzielonych kropkami. Wpisz ip: i po nim adres IP witryny sieci Web. Wpisz IP:207.46.249.252.
language:. Zwraca strony internetowe w podanym języku. Kod języka podaj bezpośrednio po słowie kluczowym language: Aby zobaczyć tylko strony w języku polskim dotyczące antyków, wpisz "antyki" language:pl.
loc:. lub location: Zwraca strony internetowe z podanego kraju lub regionu. Kod kraju lub regionu podaj bezpośrednio po słowie kluczowym loc: Aby wskazać co najmniej dwa preferowane języki, użyj operatora logicznego OR w celu zgrupowania języków. Aby wyświetlić strony internetowe dotyczące rzeźbiarstwa z Polski lub Stanów Zjednoczonych, wpisz rzeźbiarstwo (loc:US OR loc:PL). Aby uzyskać listę kodów języków, których można używać z usługą Bing, zobacz Kody krajów, regionów oraz języków.
prefer: Umożliwia wyróżnienie wyszukiwanego terminu lub innego operatora w celu doprecyzowania wyników wyszukiwania. Aby znaleźć wyniki związane z piłką nożną, ale głównie dotyczące organizacji, wpisz piłka nożna prefer:organizacja.
site: Zwraca strony internetowe należące do podanej witryny. Aby wskazać co najmniej dwie preferowane domeny, użyj operatora logicznego OR w celu zgrupowania domen. Słowo kluczowe site: umożliwia wyszukanie domen sieci Web, domen najwyższego poziomu i katalogów, których hierarchia ma maksymalnie dwa poziomy. W danej witrynie możesz też znaleźć strony internetowe, na których znajduje się konkretne wyszukiwane słowo. Aby wyświetlić strony internetowe witryny Onet lub Wirtualna Polska dotyczące chorób serca, wpisz "choroby serca" (site:onet.pl OR wp.pl). Aby w witrynie sieci Web Microsoft znaleźć strony internetowe dotyczące gry Halo w wersji na komputery PC, wpisz site:www.microsoft.com/games/pc halo.
feed: Znajduje w witrynie sieci Web źródła danych RSS lub Atom dotyczące wyszukiwanych terminów. Aby znaleźć źródła RSS lub Atom dotyczące piłki nożnej, wpisz feed:piłka nożna.
hasfeed: Znajduje w witrynie sieci Web strony internetowe zawierające źródła danych RSS lub Atom z wyszukiwanymi terminami. Aby w witrynie Gazety Wyborczej znaleźć strony zawierające źródła danych RSS lub Atom, wpisz site:www.gazeta.pl hasfeed:piłka nożna.
url: Sprawdza, czy domena lub adres sieci Web znajduje się w indeksie Bing. Aby sprawdzić, czy domena Microsoft znajduje się w indeksie, wpisz url:microsoft.com.
Uwagi
  • Po dwukropku w tych słowach kluczowych nie wstawiaj spacji.
  • Niektóre z opisanych tutaj funkcji mogą być niedostępne w Twoim kraju lub regionie.

Powiązane tematy

Zaawansowane opcje wyszukiwania

See more videos...