Zaawansowane opcje wyszukiwania

Korzystanie z symboli do modyfikowania wyszukiwania i zawężania wyników wyszukiwania.

Znajdź szybciej to, czego szukasz. Następujące symbole umożliwiają szybkie zmodyfikowanie wyszukiwanego terminu lub funkcji wyszukiwania:

Symbol Funkcja
+ Znajduje strony internetowe zawierające wszystkie terminy poprzedzone symbolem plusa (+). Umożliwia też uwzględnienie terminów, które są zwykle ignorowane.
" " Znajduje we frazie dokładnie podane wyrazy.
() Znajduje lub wyklucza strony internetowe zawierające grupę wyrazów.
AND lub & Znajduje strony internetowe zawierające wszystkie terminy lub frazy.
NOT lub Wyklucza strony internetowe zawierające termin lub frazę.
OR lub | Znajduje strony internetowe zawierające dowolne z podanych terminów lub fraz.
Uwagi
 • Domyślnie w wyszukiwaniu zawsze stosowany jest operator AND.
 • Operatory NOT i OR muszą być napisane wielkimi literami. W przeciwnym razie usługa Bing zignoruje je jako wyrazy pomijane (ang. stop words), podobnie jak inne powszechnie występujące wyrazy i liczby, które są ignorowane w celu przyspieszenia wyszukiwania pełnotekstowego.
 • Wyrazy pomijane i wszystkie znaki interpunkcyjne, poza symbolami wskazanymi w tym temacie, są ignorowane, o ile nie zostaną ujęte w cudzysłowy lub poprzedzone symbolem plusa (+).
 • Do uzyskania wyników wyszukiwania jest używanych tylko 10 pierwszych terminów.
 • Grupowanie terminów i operatory logiczne są obsługiwane w następującej preferowanej kolejności:
  • ()
  • ""
  • NOT– +
  • AND &
  • OR |
 • Operator OR ma najniższy priorytet, więc terminy z operatorem OR ujmij w nawiasy okrągłe, gdy w wyszukiwaniu są łączone z innymi operatorami.
 • Niektóre z opisanych tutaj funkcji mogą być niedostępne w Twoim kraju lub regionie.

Powiązane tematy

Słowa kluczowe wyszukiwania zaawansowanego
Pierwszeństwo operatorów

See more videos...