Blokowanie treści dla dorosłych przy użyciu preferencji Bezpieczne wyszukiwanie

Opcje do odfiltrowania z wyników wyszukiwania tekstu, obrazów i wideo przeznaczonych dla dorosłych.

Preferencja Bezpieczne wyszukiwanie ułatwia wykluczanie treści dla dorosłych z wyników wyszukiwania. Preferencję Bezpieczne wyszukiwanie można włączyć na kilka sposobów:

 • W przypadku konta indywidualnego wybierz opcje preferencji Bezpieczne wyszukiwanie na stronie Ustawienia.
 • Na poziomie sieci należy zmapować domenę www.bing.com do domeny strict.bing.com.
 • Na poszczególnych komputerach należy zmapować domenę www.bing.com do domeny strict.bing.com.

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące wdrażania preferencji Bezpieczne wyszukiwanie przy użyciu każdej z tych metod.

Dostosowanie filtrów preferencji Bezpieczne wyszukiwanieexpando image
 1. Na stronie Ustawienia kliknij jeden z filtrów Bezpieczne wyszukiwanie:
  • Opcja Ścisłe pozwala usuwać z wyników wyszukiwania tekst, obrazy i wideo przeznaczone dla dorosłych.
  • Opcja Średnie pozwala usuwać z wyników wyszukiwania obrazy i wideo przeznaczone dla dorosłych, lecz nie tekst. To jest ustawienie domyślne.
  • Opcja Wyłączone powoduje wyłączenie filtrowania treści dla dorosłych.
 2. Kliknij przycisk Zapisz.
Mapowanie na poziomie sieciexpando image

Aby zagwarantować stosowanie opcji Ścisłe preferencji Bezpieczne wyszukiwanie do wyników wyszukiwania dla wszystkich użytkowników sieci, w ustawieniach routera lub serwera proxy należy zmapować domenę www.bing.com do domeny strict.bing.com. Użycie domeny strict.bing.com gwarantuje stosowanie opcji Ścisłe preferencji Bezpieczne wyszukiwanie do wszystkich wyników wyszukiwania zwracanych w odpowiedzi na kwerendy z tego adresu IT oraz wyłączenie wszystkich opcji preferencji Bezpieczne wyszukiwanie.

Zalecamy stosowanie tej metody wszystkim szkołom nieuczestniczącym w programie Bing in the Classroom, chcącym stosować opcję Ścisłe preferencji Bezpieczne wyszukiwanie do wszystkich wyników wyszukiwania. Użytkowników domowych lub komercyjnych, chcących stosować opcję Ścisłe preferencji Bezpieczne wyszukiwanie do wszystkich wyników wyszukiwania, również zachęcamy do używania tej metody.

Aby wymusić ustawienia preferencji Bezpieczne wyszukiwanie w sieci, należy zaktualizować konfigurację DNS. Wpis DNS domeny www.bing.com należy ustawić jako rekord CNAME domeny strict.bing.com. Zalecamy używanie rekordu CNAME zamiast adresu IP domeny strict.bing.com, ponieważ rekord CNAME będzie działać również w przypadku zmiany adresu IP domeny strict.bing.com. Po wprowadzeniu zmian w systemie DNS wyniki wyszukiwania będą wyświetlane użytkownikom sieci jako normalne wyniki z domeny www.bing.com z gwarancją stosowania opcji Ścisłe preferencji Bezpieczne wyszukiwanie.

Nie zalecamy blokowania adresu IP domeny www.bing.com, ponieważ może to skutkować niepożądanym zablokowaniem innych domen firmy Microsoft.

Mapowanie na poszczególnych komputerachexpando image

Aby zagwarantować stosowanie opcji Ścisłe preferencji Bezpieczne wyszukiwanie na wybranym komputerze, można to zrobić, mapując domenę www.bing.com do domeny strict.bing.com. Ta metoda doskonale sprawdzi się w przypadku rodziców chcących mieć pewność, że na komputerze dziecka będzie stosowanie opcja Ścisłe preferencji Bezpieczne wyszukiwanie. Tę zmianę mogą cofnąć tylko użytkownicy z uprawnieniami administratora na danym komputerze.

Aby wprowadzić zmianę:

 1. Na komputerze z systemem Windows kliknij przycisk systemu Windows i wpisz tekst „Notatnik”.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Notatnik i wybierz polecenie Uruchom jako administrator.
 3. Po wyświetleniu monitu z pytaniem, czy chcesz wprowadzić zmiany w tym programie, kliknij przycisk Tak.
 4. Otwórz plik hosts. W większości instalacji systemu Windows ten plik znajduje się pod następującym adresem: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
 5. Kliknij przycisk systemu Windows, wpisz tekst „cmd”, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 6. Wpisz tekst „ping strict.bing.com” i zapisz wyświetlony adres IP. Będzie on miał następującą postać: 204.79.197.220
 7. Utwórz następujący wpis pod koniec pliku hosts: 204.79.197.220 www.bing.com
 8. Zapisz plik. W systemie Windows na tym komputerze będzie teraz stosowane opcja Ścisłe preferencji Bezpieczne wyszukiwanie w odniesieniu do wyników wyszukiwania.

Jeśli system Windows jest zainstalowany w innej lokalizacji na komputerze, plik hosts można znaleźć, wpisując następujący tekst w wierszu polecenia: cd /d %systemroot%\system32\drivers\etc.

Note

W pliku hosts należy wprowadzić fatyczny adres IP domeny strict.bing.com zamiast rekordu CNAME. Użycie rekordu CNAME uniemożliwi plikowi hosts przekierowywanie do adresu IP domeny strict.bing.com.

Niektóre z opisanych tutaj funkcji mogą być niedostępne w Twoim kraju lub regionie.

Powiązane tematy

Zgłaszanie wątpliwości
Więcej informacji o preferencji Bezpieczne wyszukiwanie

See more videos...