Filtrowanie obrazów według typu licencji

Używanie filtru licencji do wyszukiwania obrazów dostępnych do użytku osobistego lub komercyjnego.

Filtr licencji służy do znajdowania obrazów, które można wykorzystać, udostępnić lub zmodyfikować do użytku osobistego lub komercyjnego. Ten filtr jest oparty na System licencjonowania Creative Commons. Wybierz opcję filtru, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania obejmujące obrazy należące do określonej kategorii użytkowej.

Filtrowanie według licencji — informacje

Poniżej przedstawiono opcje filtrowania i sposoby ich użycia:

  • Domena publiczna: twórca obrazu zrzekł się swoich praw wyłączności w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Więcej informacji na ten temat.
  • Do bezpłatnego udostępniania i użytku: obrazy można udostępniać i z nich korzystać. Zmienianie lub edytowanie może być niedozwolone. Również modyfikowanie, udostępnianie i używanie do celów komercyjnych może być niedozwolone. Ta opcja zazwyczaj pozwala uzyskać najwięcej wyników.
  • Do bezpłatnego udostępniania i użytku komercyjnego: obrazy można udostępniać oraz używać ich do celów osobistych lub komercyjnych. Zmienianie lub edytowanie do użytku osobistego lub komercyjnego może być niedozwolone.
  • Do bezpłatnego modyfikowania, udostępniania i użytku: obrazy można modyfikować i udostępniać oraz z nich korzystać. Modyfikowanie, udostępnianie i używanie ich do celów komercyjnych może być niedozwolone.
  • Do bezpłatnego modyfikowania, udostępniania i użytku komercyjnego: obrazy można modyfikować i udostępniać oraz używać ich do celów osobistych lub komercyjnych. Ta opcja zazwyczaj zwraca najmniej wyników.

Po znalezieniu obrazu

Po znalezieniu żądanego obrazu przejdź do witryny pochodzenia obrazu i określ jego faktyczną licencję. Następnie przejdź do witryny przejdź na stronę Creative Commons i zapoznaj się z licencją oraz upewnij się, że rozumiesz jej postanowienia, ograniczenia i wymagania związane z prawami autorskimi. Po wykonaniu tych czynności będziesz wiedzieć, w jaki sposób i kiedy możesz użyć obrazu.

Note

Usługa Bing nie weryfikuje, czy określona licencja jest powiązana z obrazem lub czy możesz użyć tego obrazu na mocy danej licencji, ani nie zawiera oświadczeń w tym zakresie.

Aby uzyskać odpowiedzi na pytania na temat licencji, zapoznaj się ze stroną Creative Commons: często zadawane pytania.

Jeśli odfiltrowane wyniki wyszukiwania zawierają obrazy, które nie odpowiadają wybranej licencji, na dole strony z wynikami kliknij opcję Opinie i przekaż nam swoje uwagi.

See more videos...