Bezpieczeństwo podczas oglądania filmów

Jak korzystać z ustawień bezpieczeństwa rodzinnego opisanych w witrynie sieci Web Centrum bezpieczeństwa i zabezpieczeń.

Zawartość dostępna w witrynie sieci Web Wideo Bing pochodzi z różnych źródeł multimediów.

Dlatego jak zwykle rodzice powinni przygotować odpowiednie funkcje kontroli na komputerze, aby umożliwić sobie zarządzanie dostępem dzieci do różnej zawartości. Zachęcamy rodziców i opiekunów, którzy chcą ograniczyć dostęp do usługi Wideo Bing, do skorzystania z zasobów bezpieczeństwa dostępnych online opisanych w witrynie Witryna YouthSpark.

See more videos...