Zgłaszanie wniosków o zablokowanie wyników wyszukiwania w UE z uwagi na ochronę prywatności

opcjonalny_opis_wyszukiwania

13 maja 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (CJEU) orzekł, że niektórzy użytkownicy mają prawo do zgłaszania do wyszukiwarek wniosków o usunięcie wyników, które są nieodpowiednie, bez znaczenia, utraciły znaczenie lub są nadmierne. Obywatele Unii europejskiej, którzy chcą, aby firma Microsoft zablokowała wyniki wyszukiwania w serwisie Bing wyświetlane po wprowadzeniu ich imienia i nazwiska, powinni użyć tego formularza formularz. W przypadku wniosków o zablokowanie związanych z mediami społecznościowymi prosimy o zapoznanie się z poniższymi dodatkowymi informacjami.

Należy pamiętać, że Bing nie publikuje danej zawartości ani nie kontroluje jej. Zablokowanie określonego wyniku wyszukiwania z serwisu Bing nie powoduje usunięcia danej treści z sieci Web. Aby zawartość została usunięta z sieci Web, należy skontaktować się z webmasterem witryny, w której została opublikowana.

Jeśli Bing pełni rolę domyślnej wyszukiwarki, nie zachowuj wyników wyszukiwania, ponieważ niektóre z adresów URL widocznych na liście wyników mogą w przyszłości być z niej usunięte na żądanie zainteresowanych stron. Wyniki wyszukiwania mogą być niepełne z powodu usuwania wybranych pozycji z listy wyników Bing na żądanie zainteresowanych stron.

Zachęcamy do udzielenia pełnej i odpowiedniej odpowiedzi na każde pytanie w formularzu. Potrzebujemy ich do należytej oceny wniosku. W celu weryfikacji lub uzupełnienia podanych informacji możemy także skorzystać z innych źródeł informacji. W zakresie analizy udostępnionych informacji firma Microsoft zobowiązuje się do ochrony prywatności zgodnie z zasadami zachowania poufności informacji..

Zgodnie z orzeczeniem CJEU podane informacje pomogą nam ustalić zgodnie z prawem europejskim równowagę między ochroną prywatności użytkownika i interesem publicznym w zakresie swobodnego wyrażania i dostępności informacji. Oznacza to, że złożenie wniosku nie gwarantuje zablokowania określonego wyniku wyszukiwania. Będziemy blisko współpracować z lokalnymi urzędami ochrony danych i innymi instytucjami, aby zapewnić, że nasza metoda oceny wniosków o blokowanie wyników wyszukiwania jest zgodna z przyszłymi wytycznymi w zakresie wdrażania orzecznictwa CJEU. W przypadku braku akceptacji naszej decyzji dotyczącej wniosku o blokowanie określonych wyników należy skontaktować się z lokalny urzędem ochrony danych.

Ze względu na wiele pytań dotyczących sposobu realizacji orzeczenia CJEU informujemy, że formularz i związane z nimi procedury mogą ulec zmianie, gdy udostępnione zostaną dalsze wytyczne. Otrzymane i ocenione zgłoszenia mogą podlegać ponownej ocenie.

Bing otrzymał wnioski o zablokowanie w wynikach wyszukiwania Bing profili użytkowników, zdjęć i adresów internetowych powiązanych z różnymi stronami mediów społecznościowych. W przypadku utworzenia lub umieszczenia treści na stronach mediów społecznościowych, która ma być zablokowania, usunięta lub pomniejszona w wynikach wyszukiwania — w wyszukiwarce Bing i innych wyszukiwarkach — należy spróbować użyć narzędzi i procesów usuwania treści dostępnych na tych stronach mediów społecznościowych. Te narzędzia i procesy mogą być najskuteczniejszym sposobem usunięcia treści mediów społecznościowych z wyników wyszukiwania.

See more videos...