Informacje o bezpieczeństwie osobistym dotyczące funkcji Moje miejsca

Porady na temat zachowania bezpieczeństwa przy tworzeniu miejsc na Mapach Bing. Dzieci w wieku poniżej 13 lat nie powinny tworzyć miejsc.

Miejsca publiczne można przeszukiwać i są one wyświetlane w postaci wyników definiowanych z udziałem użytkowników. Jeśli lista miejsc została utworzona jako prywatna, nie można jej przeszukiwać, lecz można udostępnić jej adres w sieci Web. Ponieważ miejsca publiczne są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu, podczas ich zapisywania należy stosować określone środki bezpieczeństwa.

Aby upewnić się, że zachowano zgodność z obowiązującymi zasadami, należy zapoznać się z Windows: Kodeks postępowania. Dzieci w wieku poniżej 13 lat nie powinny tworzyć miejsc.

W celu ochrony bezpieczeństwa należy stosować się do zasad zdrowego rozsądku i następujących zaleceń:

  • Zawsze pamiętaj o względach bezpieczeństwa: Nie udostępniaj publicznie informacji, których nie chcesz ujawniać obcym osobom. Pamiętaj również o zapewnieniu bezpieczeństwa rodzinie i znajomym.
  • Chroń swoją tożsamość: Nie podawaj swojego prawdziwego imienia i nazwiska, szkolnego czy drużynowego pseudonimu, informacji o miejscu pracy ani żadnych innych danych, które mogłyby posłużyć do identyfikacji tożsamości.
  • Chroń adres domowy: Nie ujawniaj nieznajomym swojego miejsca zamieszkania.
  • Zachowaj poufność swoich planów: Nie zdradzaj nieznajomym, kiedy w domu nie będzie pozostałych domowników.
  • Sprawdzaj zdjęcia: Upewnij się, że zdjęcia nie zawierają numerów domów, numerów rejestracyjnych ani innych szczegółów umożliwiających identyfikację.
  • Sprawdzaj ukryte dane: Upewnij się, że metadane lub właściwości zdjęć nie zawierają informacji, które można wykorzystać do identyfikacji tożsamości.
  • Sprawdzaj łącza: Nie zamieszczaj łączy do witryn lub blogów zawierających informacje, które mogą posłużyć do identyfikacji tożsamości.
  • Dbaj o bezpieczeństwo innych osób: Nie podawaj danych umożliwiających identyfikację innych osób ani nie zamieszczaj łączy do takich informacji. Nie pozwalaj, aby inni użytkownicy podawali Twoje dane osobowe lub zamieszczali łącza do takich informacji.

Niektóre z opisanych tutaj funkcji mogą być niedostępne w Twoim kraju lub regionie.

Powiązane tematy

Śledzenie wyszukanych informacji
Przesyłanie opinii lub zgłaszanie wątpliwości

See more videos...