Dostęp do poczty e-mail z poziomu paska narzędzi Bing

Dodawanie i usuwanie konta poczty e-mail, pisanie i usuwanie wiadomości oraz rozwiązywanie typowych problemów z pocztą e-mail.

Przycisk Poczta na pasku Pasek narzędzi Bing umożliwia podgląd ostatnich wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej Gmail, Yahoo! Mail lub Outlook.com, a także otrzymywanie powiadomień o nowych wiadomościach.

Po skonfigurowaniu konta poczty e-mail z paskiem Pasek narzędzi Bing, pasek Pasek narzędzi Bing będzie automatycznie co 10 minut sprawdzał, czy w skrzynce odbiorczej znajdują się nowe wiadomości.

Konfiguracja konta poczty e-mail z paskiem narzędzi Bingexpando image
 1. Kliknij przycisk Poczta Obraz przycisku poczty na pasku Bing Bar na pasku Pasek narzędzi Bing.
 2. Wybierz nazwę dostawcy usług poczty elektronicznej.
 3. Ponownie wpisz nazwę użytkownika i hasło dla tego konta.
 4. Kliknij polecenie Prześlij.
Dodawanie kolejnego konta poczty e-mail do paska narzędzi Bingexpando image

Do paska Pasek narzędzi Bing można dodać wiele kont poczty e-mail, a następnie, korzystając z przycisku Poczta, osobno przeglądać wiadomości na każdym z kont.

 1. Kliknij przycisk Poczta Obraz przycisku poczty na pasku Bing Bar na pasku Pasek narzędzi Bing.
 2. Kliknij przycisk Opcje.
 3. Kliknij polecenie Dodaj.
 4. Wybierz nazwę dostawcy usług poczty elektronicznej.
 5. Ponownie wpisz nazwę użytkownika i hasło dla tego konta.
 6. Kliknij polecenie Prześlij.
Usuwanie konta poczty e-mail z paska narzędzi Bingexpando image
 1. Kliknij przycisk Poczta Obraz przycisku poczty na pasku Bing Bar na pasku Pasek narzędzi Bing.
 2. Kliknij przycisk Opcje.
 3. Wybierz konto, które chcesz usunąć.
 4. Kliknij polecenie Usuń.

Po skonfigurowaniu jednego lub wielu kont z paskiem Pasek narzędzi Bing, za pomocą przycisku Poczta na pasku Pasek narzędzi Bing można zobaczyć najnowsze wiadomości, przejść do skrzynki odbiorczej, otworzyć określoną wiadomość w przeglądarce, usuwać oraz tworzyć nowe wiadomości.

Podgląd najnowszych wiadomościexpando image
 1. Kliknij przycisk Poczta Obraz przycisku poczty na pasku Bing Bar na pasku Pasek narzędzi Bing.
 2. W górnym lewym rogu menu rozwijanego Poczta kliknij ikonę wybranego konta poczty e-mail. Na ikonach jest wyświetlana liczba nieprzeczytanych wiadomości w każdej ze skrzynek odbiorczych.
 3. Wymienione są najnowsze wiadomości na każdym koncie poczty e-mail. Wykonaj jedną lub kilka z poniższych czynności:
  • Aby otworzyć wiadomość w oknie przeglądarki, kliknij wiadomość na liście wiadomości.
  • Aby sprawdzić, czy są nowe wiadomości, w prawym górnym rogu menu rozwijanego Poczta kliknij przycisk Odśwież Obraz przycisku odświeżania poczty e-mail na pasku Bing Bar.
  • Aby zmienić konto, z którego wiadomości wyświetlane są domyślnie po kliknięciu przycisku Poczta, kliknij przycisk Opcje. Wybierz żądane konto poczty e-mail, klikaj przycisk strzałka w górę do momentu, kiedy to konto znajdzie się na początku listy, a następnie kliknij przycisk Zamknij.
Tworzenie wiadomości e-mailexpando image
 1. Kliknij przycisk Poczta Obraz przycisku poczty na pasku Bing Bar na pasku Pasek narzędzi Bing.
 2. W górnym lewym rogu menu rozwijanego Poczta kliknij ikonę wybranego konta poczty e-mail.
 3. W prawym górnym rogu menu rozwijanego Poczta kliknij przycisk Utwórz Obraz przycisku tworzenia wiadomości e-mail na pasku Bing Bar.
Usuwanie wiadomości e-mailexpando image
 1. Kliknij przycisk Poczta Obraz przycisku poczty na pasku Bing Bar na pasku Pasek narzędzi Bing.
 2. W górnym lewym rogu menu rozwijanego Poczta kliknij ikonę wybranego konta poczty e-mail.
 3. Wskaż wiadomość, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij czerwoną ikonę X po lewej stronie wiadomości.
Otwieranie skrzynki odbiorczej w przeglądarceexpando image
 1. Kliknij przycisk Poczta Obraz przycisku poczty na pasku Bing Bar na pasku Pasek narzędzi Bing.
 2. W górnym lewym rogu menu rozwijanego Poczta kliknij ikonę wybranego konta poczty e-mail.
 3. Na górze menu rozwijanego Poczta kliknij nazwę swojego konta poczty e-mail.
Rozwiązywanie problemu z komunikatem o błędzie związanym z kontem Gmail: „Zapewnij dostęp do swojego konta poczty e-mail”.expando image

Jeśli ten komunikat o błędzie zostanie wyświetlony podczas próby skorzystania z konta Gmail przy użyciu paska Pasek narzędzi Bing, może zajść konieczność włączenia protokołu IMAP do obsługi konta w witrynie Gmail.

 1. Zaloguj się na koncie w serwisie Gmail
 2. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Ustawienia.
 3. Kliknij kartę Przekazywanie i POP/IMAP.
 4. Wybierz opcję Włącz IMAP, a następnie kliknij przycisk Zapisz zmiany.
 5. Ponownie spróbuj skorzystać z konta Gmail przy użyciu paska Pasek narzędzi Bing.
Rozwiązywanie problemu z komunikatem o błędzie: „Nie można w tej chwili pobrać poczty”expando image

Jeśli ten komunikat o błędzie zostanie wyświetlony na pasku Pasek narzędzi Bing podczas dodawania konta poczty e-mail, może to oznaczać, że wprowadzono niepoprawną nazwę użytkownika albo hasło lub że hasło zostało zmienione po dodaniu konta do paska Pasek narzędzi Bing.

 1. Kliknij przycisk Poczta Obraz przycisku poczty na pasku Bing Bar na pasku Pasek narzędzi Bing.
 2. Kliknij przycisk Opcje.
 3. Kliknij konto poczty e-mail, które powoduje występowanie problemu.
 4. Kliknij polecenie Edytuj.
 5. Ponownie wpisz nazwę użytkownika i hasło dla tego konta.
 6. Kliknij polecenie Prześlij.
Uwagi
 • Kiedy otrzymujesz nową wiadomość e-mail, pasek Pasek narzędzi Bing domyślnie wyświetla alert poniżej pola wyszukiwania paska Pasek narzędzi Bing. Aby wyłączyć powiadomienia, kliknij przycisk Poczta Obraz przycisku poczty na pasku Bing Bar, a następnie kliknij przycisk Opcje. Wyczyść zaznaczenie pola wyboru Włącz alerty o wiadomościach e-mail i kliknij przycisk Zamknij.
 • Jeśli nie widzisz opisanych tu funkcji, możesz nie mieć najnowszej wersji paska Pasek narzędzi Bing. Aby ją zainstalować, przejdź do Pasek narzędzi Bing — strona pobierania.

Powiązane tematy

Pasek narzędzi Bing — informacje
Wybieranie przycisków i organizowanie ich na pasku narzędzi Bing
Nie widzę paska narzędzi Bing

See more videos...