Nie widzę paska narzędzi Bing

Wskazówki do wypróbowania, gdy nie widać paska Bing Bar.

Jeśli nie widać paska Pasek narzędzi Bing w przeglądarce Internet Explorer po jego zainstalowaniu, upewnij się, że przeglądarka Internet Explorer nie została otwarta z opcją Uruchom jako administrator. Pasek Pasek narzędzi Bing nie otworzy się w oknach przeglądarki Internet Explorer, które zostały otwarte za pomocą konta administratora.

Jeśli nie korzystasz z przeglądarki Internet Explorer jako administrator, wykonaj jedną z poniższych czynności.

Włączanie paska narzędzi Bing w przeglądarce Windows Internet Explorer 8expando image
  1. W prawym górnym rogu przeglądarki Internet Explorer kliknij Narzędzia Obraz przycisku narzędzi w przeglądarce Internet Explorer, a następnie kliknij Paski narzędzi.
  2. Na rozwiniętej liście opcji kliknij pozycję Pasek narzędzi Bing. Obraz podmenu paska narzędzi w przeglądarce Internet Explorer
Włączanie paska narzędzi Bing w przeglądarce Windows Internet Explorer 9expando image
  1. W prawym górnym rogu przeglądarki Internet Explorer kliknij Narzędzia Obraz przycisku narzędzi w przeglądarce Internet Explorer, a następnie kliknij Zarządzaj dodatkami. Obraz menu narzędzi w przeglądarce Internet Explorer
  2. W lewym okienku kliknij polecenie Paski narzędzi i rozszerzenia. Obraz interfejsu Zarządzaj dodatkami w przeglądarce Internet Explorer
  3. Jeśli w prawym okienku, w kolumnie Stan widoczny jest stan Wyłączony, kliknijWłącz.
Pasek Bing Bar nie jest wyświetlany po jego włączeniu w przeglądarce Internet Explorer 8 lub 9expando image
  1. Na pasku menu przeglądarki Internet Explorer kliknij menu Widok.

    Jeśli nie widzisz menu Widok, naciśnij klawisz ALT, aby wyświetlić pasek menu.

  2. Wybierz polecenie Paski narzędzi, a następnie kliknij opcję Pasek narzędzi Bing.

Powiązane tematy

Instalowanie paska narzędzi Bing

See more videos...