Wybieranie przycisków i organizowanie ich na pasku narzędzi Bing

Dodawanie, przesuwanie i usuwanie przycisków z paska Bing Bar.

Możesz dodać lub usunąć przyciski z paska Pasek narzędzi Bing oraz zmieniać kolejność ich wyświetlania.

 1. Po prawej stronie paska Pasek narzędzi Bing, kliknij ikonę Ustawienia Obraz ikony ustawień paska Bing Bar.
 2. Na karcie Aplikacje wykonaj jedną lub więcej z poniższych czynności:
  • Aby dodać przycisk, wybierz go z listy Inne aplikacje, które można dodać:, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
  • Aby usunąć przycisk, wybierz go z listy Aplikacje, które są już na pasku narzędzi:, a następnie kliknij przycisk Usuń.
  • Aby przesunąć przycisk w inne miejsce, wybierz go z listy Aplikacje, które są już na pasku narzędzi:, a następnie za pomocą przycisków strzałka w górę i strzałka w dół zmień jego pozycję.
 3. Kliknij przycisk Zamknij.
Uwagi
 • Nie można usunąć pola wyszukiwania paska Pasek narzędzi Bing.
 • Jeśli po dodaniu przycisku nie widzisz go na pasku Pasek narzędzi Bing, rozszerz okno przeglądarki Internet Explorer.
 • Jeśli nie widzisz opisanych tu funkcji, możesz nie mieć najnowszej wersji paska Pasek narzędzi Bing. Aby ją zainstalować, przejdź do Pasek narzędzi Bing — strona pobierania.

Powiązane tematy

Pasek narzędzi Bing — informacje
Instalowanie paska narzędzi Bing

See more videos...