Instalowanie paska narzędzi Bing

Dodawanie lub usuwanie paska Bing Bar z komputera.

Najnowszej wersji paska Pasek narzędzi Bing możesz używać do wyszukiwania w sieci Web, sprawdzania poczty e-mail, wyświetlania prognozy pogody, otrzymywania raportów o ruchu drogowym, wyświetlania aktualizacji usługi Facebook i nie tylko.

  1. Przejdź do Pasek narzędzi Bing — strona pobierania.
  2. Kliknij przycisk Pobierz teraz.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Uwagi
  • Pasek Pasek narzędzi Bing zastępuje Pasek narzędzi Windows Essentials. Jeśli na komputerze jest zainstalowany pasek narzędzi Windows Essentials, podczas instalacji paska Pasek narzędzi Bing zostanie on automatycznie usunięty.
  • Jeśli podczas instalacji wyświetlone zostanie powiadomienie, że pasek Pasek narzędzi Bing jest już zainstalowany na komputerze, może to oznaczać, że zainstalowana jest wcześniejsza wersja paska Pasek narzędzi Bing. Należy ją odinstalować, a następnie ponownie podjąć próbę zainstalowania paska Pasek narzędzi Bing.

Powiązane tematy

Pasek narzędzi Bing — informacje
Uczestnictwo w programie udoskonalania paska narzędzi Bing i rezygnacja z udziału
Odinstalowywanie paska narzędzi Bing

See more videos...