Dostęp do najświeższych wiadomości

Nagłówki i najświeższe wiadomości lub włączanie i wyłączanie alertów o wiadomościach.
Nagłówki i najświeższe wiadomościexpando image
  1. Kliknij przycisk Wiadomości Obraz przycisku Wiadomości na pasku Bing Bar na pasku Pasek narzędzi Bing.
  2. Aby wyświetlić nagłówki, kliknij kategorię.
>Włączanie i wyłączanie alertów najważniejszych wiadomościexpando image

Domyślnie na przycisku Wiadomości są wyświetlane alerty dotyczące wiadomości. Jeśli nie chcesz otrzymywać takich powiadomień, możesz wyłączyć alerty najważniejszych wiadomości.

  1. Kliknij przycisk Wiadomości Obraz przycisku Wiadomości na pasku Bing Bar na pasku Pasek narzędzi Bing.
  2. Kliknij przycisk Opcje.
  3. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Otrzymuj alerty o wiadomościach z ostatniej chwili.
  4. Kliknij przycisk Zamknij.
Uwagi
  • Jeśli nie widzisz opisanych tu funkcji, możesz nie mieć najnowszej wersji paska Pasek narzędzi Bing. Aby ją zainstalować, przejdź do Pasek narzędzi Bing — strona pobierania.
  • Niektóre z opisanych tutaj funkcji mogą być niedostępne w Twoim kraju lub regionie.

Powiązane tematy

Pasek narzędzi Bing — informacje
Korzystanie z alertów paska narzędzi Bing
Wybieranie przycisków i organizowanie ich na pasku narzędzi Bing

See more videos...