Skróty klawiaturowe

Korzystanie ze skrótów klawiaturowych do wybierania przycisków na pasku Bing Bar.

Możesz używać skrótów klawiaturowych zamiast myszki, aby przechodzić między elementami sterującymi paska Pasek narzędzi Bing. Podświetlone pole wskazuje, który element interfejsu użytkownika został wybrany podczas przechodzenia za pomocą klawiatury.

Aby Naciśnij klawisz
Przejść do następnego przycisku TAB
Wrócić do poprzedniego przycisku SHIFT+TAB
Aktywować bieżący przycisk SPACJA
Note

Jeśli nie widzisz opisanych tu funkcji, możesz nie mieć najnowszej wersji paska Pasek narzędzi Bing. Aby ją zainstalować, przejdź do Pasek narzędzi Bing — strona pobierania.

Powiązane tematy

Instalowanie paska narzędzi Bing

See more videos...