Uczestnictwo w programie udoskonalania paska narzędzi Bing i rezygnacja z udziału

Pomoc w ulepszaniu jakości i skuteczności paska Bing Bar.

Podczas korzystania z paska Pasek narzędzi Bing możesz również zdecydować się na uczestnictwo w opcjonalnych programach, takich jak Program poprawy jakości obsługi paska Pasek narzędzi Bing, który zbiera informacje o komputerze, wyszukiwaniach, adresach odwiedzanych witryn sieci Web oraz o sposobie korzystania z samego paska Pasek narzędzi Bing. Te informacje pomagają nam poprawić jakość i wydajność naszych produktów i usług oraz zapobiec dostawaniu się niechcianej poczty i wiadomości wyłudzających informacje do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy pasek Pasek narzędzi Bing jest włączony, zbieramy informacje służące poprawie rankingu wyników oraz adekwatności usługi Bing.

Aby chronić prywatność użytkownika, nie wykorzystujemy żadnych informacji zbieranych w tym programie w celu identyfikacji użytkownika, kontaktowania się z nim lub wysyłania do niego reklam, jak również przechowujemy takie informacje oddzielone od danych konta pozwalających na bezpośrednią identyfikację użytkownika, takich jak: imię, adres e-mail lub numery telefonów. Po upływie osiemnastu miesięcy informacje zebrane za pomocą programu usuwamy lub nadajemy im status anonimowości.

Po zainstalowaniu paska Pasek narzędzi Bing możesz zdecydować, czy chcesz przystąpić do programu, zaznaczając lub czyszcząc pole wyboru Popraw jakość usług internetowych, z których korzystam przed kliknięciem przycisku Zakończ w celu ukończenia instalacji.

  1. Otwórz przeglądarkę sieci Web.
  2. Po prawej stronie paska Pasek narzędzi Bing, kliknij ikonę Ustawienia Obraz ikony ustawień paska Bing Bar.
  3. Kliknij polecenie Jakość, wybierz opcję Nie chcę brać udziału, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Jeśli nie widzisz opisanych tu funkcji, możesz nie mieć najnowszej wersji paska Pasek narzędzi Bing. Aby ją zainstalować, przejdź do Pasek narzędzi Bing — strona pobierania.

Powiązane tematy

Zasady polityki zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji firmy Microsoft — informacje

See more videos...