Wyszukiwanie w sieci Web

Informacje o wyszukiwaniu w sieci Web oraz ukrywaniu i czyszczeniu historii wyszukiwania.

Pole wyszukiwania paska Pasek narzędzi Bing jest wyświetlane na jego środku i udostępnia bogate funkcje wyszukiwania, w tym historia wyszukiwania, popularne hasła wyszukiwania i odpowiedzi błyskawiczne.

Wyszukiwanie w sieci Web z poziomu paska narzędzi Bingexpando image
 1. Otwórz pasek Internet Explorer.
 2. W polu wyszukiwania na środku paska Pasek narzędzi Bing wpisz wyszukiwany termin.
 3. Naciśnij klawisz ENTER lub kliknij przycisk wyszukiwania Obraz przycisku wyszukiwania na pasku Bing Bar.
Zarządzanie historią wyszukiwaniaexpando image
 1. Otwórz pasek Internet Explorer.
 2. Kliknij w polu wyszukiwania na środku paska Pasek narzędzi Bing.
 3. Na dole listy rozwijanej wyszukiwania kliknij przycisk Ustawienia.
 4. Wykonaj jedną lub kilka z poniższych czynności:
  • Aby ukryć historię wyszukiwania paska Pasek narzędzi Bing, na liście rozwijanej wyszukiwania wyczyść zaznaczenie pola wyboru Pokaż historię wyszukiwania.
  • Aby wyczyścić historię wyszukiwania paska Pasek narzędzi Bing, kliknij opcję Wyczyść historię wyszukiwania.
  • Aby zarządzać historią wyszukiwania paska Bing, kliknij opcję Przeglądaj i edytuj historię wyszukiwania w witrynie bing.com.
 5. Kliknij przycisk Zamknij.
Note

Jeśli nie widzisz opisanych tu funkcji, możesz nie mieć najnowszej wersji paska Pasek narzędzi Bing. Aby ją zainstalować, przejdź do Pasek narzędzi Bing — strona pobierania.

Powiązane tematy

Pasek narzędzi Bing — informacje
Nie widzę paska narzędzi Bing
Wybieranie przycisków i organizowanie ich na pasku narzędzi Bing

See more videos...