Korzystanie z alertów paska narzędzi Bing

Otrzymywanie alertów o wiadomościach z ostatniej chwili i innych ważnych informacjach.

Od czasu do czasu na pasku Pasek narzędzi Bing wyświetlane są alerty podręczne zawierające istotne informacje, najważniejsze wiadomości i szczegóły dotyczące nowych funkcji. Jeśli chcesz, możesz dostosować do swoich potrzeb alerty paska Pasek narzędzi Bing.

  1. Po prawej stronie paska Pasek narzędzi Bing, kliknij ikonę Ustawienia Obraz ikony ustawień paska Bing Bar.
  2. Kliknij kartę Alerty.
  3. Zaznacz pola wyboru dla aplikacji, w przypadku których mają być wyświetlane alerty. Aby włączyć lub wyłączyć alerty, kliknij przycisk Wszystkie lub Brak.
  4. Kliknij przycisk Zamknij.
Uwagi
  • Pasek Pasek narzędzi Bing dostosowuje alerty automatycznie — pyta, czy chcesz wyłączyć wyświetlanie alertów, które często zamykasz.
  • Jeśli nie widzisz opisanych tu funkcji, możesz nie mieć najnowszej wersji paska Pasek narzędzi Bing. Aby ją zainstalować, przejdź do Pasek narzędzi Bing — strona pobierania.

Powiązane tematy

Pasek narzędzi Bing — informacje

See more videos...