Tłumaczenie witryn sieci Web

Automatyczne tłumaczenie witryn sieci Web za pomocą paska Bing Bar.

Pasek narzędzi Bing Translator jest bezpłatną usługą umożliwiającą błyskawiczne tłumaczenie tekstu w witrynach na inne języki. Translator na pasku Pasek narzędzi Bing korzysta Microsoft Translator z opartej na wyliczeniach statystycznych technologii tłumaczenia maszynowego, która mapuje znane słowa i frazy na ich odpowiedniki w innych językach. Tłumaczenie maszynowe może pomóc osobom nieznającym danego języka zrozumieć ogólny sens informacji zawartych w witrynie, jednak maszyna nie posługuje się językiem biegle, a tekst przez nią przetłumaczony może nie być w 100% poprawny.

  1. Otwórz pasek Internet Explorer.
  2. Przejdź do strony, którą chcesz przetłumaczyć.
  3. Kliknij przycisk Przetłumacz Obraz przycisku Przetłumacz na pasku Bing Bar na pasku Pasek narzędzi Bing.

    Jeśli nie widzisz przycisku Przetłumacz, dodaj go do paska Pasek narzędzi Bing. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj artykuł Wybieranie przycisków i organizowanie ich na pasku Bing Bar.

  4. Na pasku Tłumacz u góry strony wybierz język, w którym strona ma być wyświetlana.

    Aby na stronie zobaczyć przetłumaczone zdanie w języku oryginału, wskaż jego tłumaczenie.

Aby uzyskać więcej informacji o Translatorze paska Pasek narzędzi Bing, przejdź do strony głównej usługi Microsoft Translator. Aby uzyskać więcej informacji o obsługiwanych językach, przesyłaniu opinii lub pytań na temat usługi Microsoft Translator, zobacz Microsoft Translator: pomoc.

Uwagi
  • Jeśli odwiedzasz stronę, która korzysta z języka innego niż Twój język domyślny, usługa Pasek narzędzi Bing Translator automatycznie zapyta, czy chcesz przetłumaczyć tę stronę. Aby przetłumaczyć stronę internetową na język domyślny przeglądarki, w alercie wyświetlanym poniżej pola wyszukiwania paska Pasek narzędzi Bing kliknij przycisk Tak.
  • Usługa Pasek narzędzi Bing Translator pozostaje włączona przez cały czas, kiedy oglądasz tę samą stronę. Kiedy przechodzisz do innej strony, usługa Pasek narzędzi Bing Translator zostaje wyłączona do momentu, kiedy zdecydujesz się ponownie z niej skorzystać.

Powiązane tematy

Pasek narzędzi Bing — informacje

See more videos...