Odinstalowywanie paska narzędzi Bing

Usuwanie paska Bing Bar z komputera

Aby odinstalować pasek Pasek narzędzi Bing z komputera, wykonaj następujące kroki.

  1. Kliknij przycisk Start.
  2. Kliknij Panel sterowania.
  3. Kliknij Odinstaluj program.
  4. Na liście Odinstaluj lub zmień program, kliknij opcję Pasek narzędzi Bing, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj.
  5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Note

Jeśli nie możesz znaleźć Panelu sterowania, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij przycisk Uruchom. Wpisz appwiz.cpl, naciśnij klawisz ENTER, a następnie wykonaj czynności opisane w krokach 4 i 5 powyżej.

Powiązane tematy

Instalowanie paska narzędzi Bing

See more videos...