Kľúčové slová pre rozšírené hľadanie

Pomocou rozšírených kľúčových slov môžete zúžiť hľadanie tak, aby sa zobrazili len požadované výsledky hľadania.

Chcete stráviť menej času prehľadávaním nepodstatných výsledkov? Lepšie výsledky hľadania dosiahnete pomocou rozšírených kľúčových slov a nájdete len to, čo naozaj chcete. Na obmedzenie a zúženie hľadania použite tieto kľúčové slová:

Kľúčové slovo Definícia Príklad
contains: Zabezpečuje zameranie výsledkov na lokality obsahujúce prepojenia na zadané typy súborov. Ak chcete nájsť webové lokality obsahujúce prepojenia na súbory Windows Media Audio (.wma), zadajte výraz hudba contains:wma.
ext: Vráti len webové stránky so zadanou príponou názvu súboru. Ak chcete nájsť zostavy vytvorené len vo formáte DOCX, zadajte predmet a zaň výraz ext:docx.
filetype: Vráti len webové stránky vytvorené v zadanom type súboru. Ak chcete nájsť zostavy vytvorené vo formáte PDF, zadajte predmet a zaň výraz filetype:pdf.
inanchor: alebo inbody: alebo intitle: Tieto kľúčové slová vrátia webové stránky obsahujúce zadaný výraz v metaúdajoch, ako sú ukotvenie, telo alebo názov lokality (v závislosti od kľúčového slova). Zadajte iba jeden výraz na jedno kľúčové slovo. Podľa potreby môžete vytvoriť reťazec aj z viacerých kľúčových slov. Ak chcete nájsť webové stránky obsahujúce výraz „msn“ v ukotvení a výrazy „spaces“ a „magog“ v tele, zadajte výraz inanchor:msn inbody:spaces inbody:magog.
ip: Nájde lokality hosťované určitou IP adresou. IP adresa musí pozostávať zo štyroch čísel oddelených bodkou. Zadajte kľúčové slovo ip: a potom IP adresu webovej lokality. Zadajte výraz IP:207.46.249.252.
language: Vráti webovú stránku v určitom jazyku. Hneď za kľúčovým slovom language: zadajte jazykový kód. Ak chcete zobraziť webové stránky o starožitnostiach len v slovenčine, zadajte výraz "starožitnosti" language:sk.
loc: alebo location: Vráti webové stránky z určitej krajiny alebo oblasti. Hneď za kľúčovým slovom loc: zadajte kód krajiny alebo oblasti. Ak sa chcete zamerať na niekoľko jazykov, zoskupte ich pomocou logického operátora OR. Ak chcete zobraziť webové stránky o sochárstve zo Slovenska a Českej republiky, zadajte výraz sochárstvo (loc:SK OR loc:CZ). Zoznam jazykových kódov, ktoré môžete v Bingu používať, nájdete v téme Krajina alebo oblasť a jazykové kódy.
prefer: Pridá dôraz na určitý hľadaný výraz alebo iný operátor, aby sa výsledky hľadania zúžili. Ak chcete nájsť výsledky o futbale, no mali by sa predovšetkým týkať organizácie, zadajte výraz futbal prefer:organizácia.
site: Vráti webové stránky patriace k určitej lokalite. Ak sa chcete zamerať na niekoľko domén, zoskupte ich pomocou logického operátora OR. Pomocou kľúčového slova site: môžete hľadať webové domény, domény najvyššej úrovne a adresáre maximálne s dvoma úrovňami. Taktiež môžete vyhľadať webové stránky obsahujúce na lokalite osobitné hľadané slovo. Ak chcete zobraziť webové stránky o srdcových chorobách z lokalít SME a TASR, zadajte výraz "srdcové choroby" (site:sme.sk OR site:tasr.sk). Ak chcete nájsť webové stránky o počítačovej verzii hry Halo na webovej lokalite spoločnosti Microsoft, zadajte výraz site:www.microsoft.com/games/pc halo.
feed: Na webovej lokalite nájde pre hľadané výrazy informačné kanály RSS alebo Atom. Ak chcete nájsť informačné kanály RSS alebo Atom o futbale, zadajte výraz feed:futbal.
hasfeed: Pre hľadané výrazy nájde webové stránky obsahujúce informačné kanály RSS alebo Atom na webovej lokalite. Ak chcete nájsť webové stránky na webovej lokalite denníka Šport s informačnými kanálmi RSS alebo Atom, zadajte výraz site:www.sport.aktuality.sk hasfeed:futbal.
url: Skontroluje, či sa v indexe služby Bing nachádza uvedená doména alebo webová adresa. Ak chcete overiť, či sa doména Microsoft nachádza v indexe, zadajte výraz url:microsoft.com.
Poznámky
  • V týchto kľúčových slovách nezadávajte po dvojbodke medzeru.
  • Niektoré z tu uvedených funkcií nemusia byť dostupné vo vašej krajine alebo oblasti.

Súvisiace témy

Rozšírené možnosti hľadania

See more videos...