Rozšírené možnosti hľadania

Pomocou symbolov môžete upraviť hľadanie a zúžiť výsledky hľadania.

Hľadané položky nájdite rýchlejšie. Pomocou týchto symbolov rýchlo upravte hľadaný výraz alebo funkciu hľadania:

Symbol Funkcia
+ Nájde webové stránky obsahujúce všetky výrazy, pred ktorými stojí symbol +. Umožňuje tiež začleniť výrazy, ktoré sa zvyčajne ignorujú.
" " Nájde presne slová uvedené v určitom slovnom spojení.
() Nájde alebo vylúči z hľadania webové stránky, kde sa nachádza určitá skupina slov.
AND alebo & Nájde webové stránky obsahujúce všetky zadané výrazy alebo slovné spojenia.
NOT alebo Vylúči webovú stránku, kde sa nachádza určitý výraz alebo slovné spojenie.
OR alebo | Nájde webové stránky, kde sa nachádza jeden zo zadaných výrazov alebo jedno zo zadaných slovných spojení.
Poznámky
 • Predvolene sú všetky hľadania nastavené na operátor AND.
 • Operátory NOT a OR treba napísať veľkými písmenami. Inak ich Bing bude ignorovať ako vylúčené slová, teda bežne sa vyskytujúce slová a čísla, ktoré sa na urýchlenie celotextového hľadania vynechávajú.
 • Ak vylúčené slová a interpunkčné znamienka nebudú v úvodzovkách alebo im nebude predchádzať znamienko +, budú sa ignorovať (okrem symbolov uvedených v tejto téme).
 • Na získanie výsledkov hľadania sa používa iba prvých 10 výrazov.
 • Zoskupovanie výrazov a boolovské operátory sa podporujú v tomto preferovanom poradí:
  • ()
  • ""
  • NOT – +
  • AND &
  • OR |
 • Keďže OR je operátor s najnižšou prioritou, ak ho budete pri hľadaní kombinovať s inými operátormi, výrazy, ktorých sa OR týka, dajte do zátvoriek.
 • Niektoré z tu uvedených funkcií nemusia byť dostupné vo vašej krajine alebo oblasti.

Súvisiace témy

Kľúčové slová pre rozšírené hľadanie
Poradie vyhodnocovania operátorov

See more videos...